Ljungskilebuss AB

Ljungskilebuss levererar på E-days

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 22:41 CET

Ljungskilebuss stärker sin positionering i Göteborg genom att på ett aktivt sätt medverka och nätverka tillsammans med erkända entreprenörer från Sverige och USA. En helt nyframtagen broschyr på engelska ska bidra till att på ett affärsmässigt sätt sprida kunskap om vår kvalitet & miljömedvetenhet .

Att bli inbjudna till E-days är en stor ära och en fantastisk möjlighet att utveckla oss själva och knyta nya affärskontakter .