Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ljus framtid för utländska försäkringsbolag i Kina

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:10 CEST

Utländska försäkringsbolag verksamma på den kinesiska marknaden spår rekordartad tillväxt och ökade markandsandelar under de kommande åren. Orsaken är en ökad efterfrågan på försäkringar till följd av det förbättrade välståndet i Kina. Men även om framtiden ter sig ljus brottas samtidigt många av bolagen med kompetens- och personalfrågor. Resultaten framkommer i PricewaterhouseCoopers undersökning av utländska försäkringsbolag i Kina.

Utländska försäkringsbolag tror på stark tillväxt och ökade marknadsandelar på den kinesiska marknaden. Fram till år 2011 förväntas en årlig tillväxt på upp till 50 % och bolagen tror sig erövra en marknadsandel på 10 %. Motorn är den växande kinesiska medelklassens medvetenhet om behovet av försäkringar, både på sparande- och på risksidan.

- De flesta livförsäkringsbolagen räknar med en årlig tillväxt på 30-50 % medan sakförsäkringsbolagen har tillväxtmål på 20-40 % för perioden 2008-2011,
säger Karin Hjalmers, branschansvarig för försäkring inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Orosmolnen som de utländska försäkringsbolagen ser gäller den inhemska och internationella konjunkturen, den instabila kinesiska aktiemarknaden och uppgången för den kinesiska valutan. Jakten på rätt personal är även en stor utmaning för de utländska försäkringsbolag som planerar expansion.

- En stor del av dem som medverkat i undersökningen trycker på personalfrågan. De upplever generella problem med personalförsörjning, men i synnerhet när det gäller företagsledning och chefer på mellannivå. Personalomsättningen är hög. 68 % av dem som deltog i undersökningen uppgav att personalomsättningen hittills har varit i storleksordningen 10-24 % under 2008 och problemen väntas fortsätta fram till 2011, konstaterar Karin Hjalmers.

Allianser med inhemska aktörer väntas även bli allt vanligare framöver enligt försäkringsbolagen själva.

- Många av de svarande överväger allianser med banker och andra finansiella institut. Vi tror att på fem års sikt kommer en viktig del av den övergripande strategin att vara att bygga allianser med kinesiska företag, menar Karin Hjalmers.

Om undersökningen
För andra gången har PricewaterhouseCoopers genomfört en undersökning riktad mot utländska försäkringsbolag med verksamhet i Kina. Undersökningen omfattar 28 bolag och medverkar gör både livförsäkringsbolag och bolag inom egendoms- och sakförsäkring.

Ladda ner rapporten "Foreign insurance companies in China" på www.pwc.com/se.

För ytterligare information:
Martin Askman, Marketing & Communications (pressansvarig), Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 336 85, mob 0709-29 36 85

Karin Hjalmers, branschansvarig för försäkring inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 333 52, mob 0709-29 33 52

Fakta om Öhrlings PricewaterhouseCoopers:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision och rådgivning med 3 400 medarbetare och kontor på 125 orter runt om i landet. De 60 000 kunderna utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. I tjänsteutbudet ingår förutom revision även redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i PricewaterhouseCoopers med över 146 000 medarbetare. Därigenom kan koncernen erbjuda kompetens och nätverk i 150 länder världen över.