Ljuskultur

Ljus & Rum, innehållsrik guide för belysningsplanering - nu kompletterad med ett omfattande energiavsnitt

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2010 09:16 CEST

Ljus & Rum, planeringsguide för belysning inomhus, är framtagen som hjälp för planerare, beställare, arkitekter och andra beslutsfattare. Skriften ges nu ut i en uppdaterad utgåva, kompletterad med ett nytt, omfattande energiavsnitt. 

- Energieffektivitet är ett nyckelord och en självklarhet, när man planerar belysningsanläggningar idag. Den nya LENI-standard, som nu införs i Sverige, visar tydligt hur man med genom moderna styrsystem kan begränsa belysningsanläggningens energiförbrukning. Dessa är två tungt vägande skäl varför vi nu kompletterat Ljus & Rum med ett omfattande energiavsnitt, säger Magnus Frantzell, vd för Ljuskultur.

Ljus & Rum är ett lättanvänt verktyg som tolkar europastandarden för belysning inomhus och innehåller även tabellverket från standarden. Ljus & Rum omfattar dessutom alla "mjuka" fakta kring ljus och belysning som skall beaktas samt en praktisk och vägledande guide för alla moment i planeringsprocessen. Nytt för skriften är innehållet med energiberäkningar enligt den nya LENI-standarden samt riktlinjer och referensvärden för energianvändning i olika typer av lokaler. Dessa har tagits fram i samarbete med Energimyndigheten.

Första delen i boken behandlar i ord och bild ämnen som människan och ljuset, visuella förhållanden, rummet och arbetsplatsen, belysningen i praktiken, miljöpåverkan, ekonomi och underhåll. Den andra delen är en pedagogisk och vägledande planeringsguide, som steg för steg tar belysningsplaneraren genom processens alla delar. Planeringsguiden innehåller checklistor, rekommendationer, exempel och beskrivningar av viktiga moment.

Guiden ges ut av Ljuskultur i samarbete med Arbetsmiljöverket och Statens Energimyndighet. Ljus & Rum ersätter Ljuskulturs tidigare publikation Belysning inomhus, riktlinjer och rekommendationer, som fungerat som branschstandard i mer än 20 år.

Ljus & Rum finns att beställa på www.ljuskultur.se under Litteratur & utbildning eller per telefon 08-566 36 700 alt e-post: info@ljuskultur.se hos Ljuskultur.

Pris: 480 kr + moms (6%) + frakt.

För mer information, kontakta VD Magnus Frantzell, telefon 08-566 36 707.