ManpowerGroup

Ljusare jobbprognos i västra Götaland

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 08:05 CET

Äntligen vågar arbetsgivarna i Västra Götalands och Hallands län tro på en ökad sysselsättning igen och sysselsättningstrenden är återigen försiktigt positiv efter flera dystra prognoser. Även från övriga landet kommer försiktigt positiva signaler, undantaget Skåne som ökar sin prognos rejält inför det nya året. Bland undersökta branscher är det transport- och kommunikations-sektorn som förväntar sig störst arbetskraftsefterfrågan under den kommande tremånadersperioden medan både byggbranschen och tillverkningsindustrin får problem.

Sysselsättningstrenden för Västra Götalands och Hallands län är +1 procent, en ökning med fyra procentenheter jämfört med föregående kvartal och är oförändrat jämfört med samma kvartal för ett år sedan. Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet är +5 procent (se fotnot).

– Trots att tillverkningsindustrin drar ner under det kommande kvartalet kan vi konstatera att Västsverige återigen förväntar sig ökad sysselsättning, och detta i kombination med försiktigt positiva signaler på många andra håll gör att vi ser ut att få en fin start på det nya jobbåret, säger Lars Forseth, VD för ManpowerGroup Sverige.

Transport och kommunikation ökar men byggbranschen får problem

Bland de undersökta branscherna lämnar sju av tio en positiv sysselsättningsprognos. Starkast prognos kommer från transport- och kommunikationsarbetsgivarna men det är hotell- och restaurangbranschen som står för de största ökningarna, både på kvartals- och årsbasis. Även finans- och uppdragsverksamhet ser ut att gå ett positivt första kvartal tillmötes liksom handeln, även om den backat något. Betydligt sämre ser det ut för byggbranschen som med sysselsättningstrenden -3 procent minskat med 12 procentenheter på ett år. Även tillverkningsindustrin lämnar en negativ prognos. Gruvnäringen fortsätter sin kräftgång och lämnar med -6 procent återigen den svagaste branschprognosen.

Ingen region negativ

Arbetsgivarna i fyra av sex regioner lämnar en positiv prognos medan två lämnat ett nollresultat. Den starkaste prognosen kommer från Skåne med +7 procent medan både Stockholms- och Uppsalaregionen och Norrland backat ner till nollnivån. Östra Götalands sysselsättningsprognos har gått ned något men är fortsatt positiv.

Relativt oförändrat globalt 

Trots att många utmaningar kvarstår för ekonomin och arbetsmarknaden globalt visar undersökningen att en majoritet av arbetsgivarna ser positivt på det första kvartalet 2014. Starkast efterfrågan på arbetskraft är det i Taiwan, Indien och Nya Zeeland medan de svagaste – och enda negativa – prognoserna kommer från de europeiska länderna Italien, Irland, Finland, Spanien, Slovakien och Belgien.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det första kvartalet 2014 förväntar sig fem procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, tre procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (91 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +2 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +5 procent. Noteras bör att för Mellansverige och norra Sverige kan resultaten ännu inte justeras för säsongsvariationer.

www.manpowergroup.se/Pressrum1/#/ kan följande laddas ner:

·  Film där VD Lars Forseth kommenterar resultaten

·  Rapporten i sin helhet

·  Diagram

·  Bild VD Lars Forseth samt bilder på undersökta branscher

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2014 presenteras den 11 mars 2014.


ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management. Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar.Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.