Älvräddarna

Ljusdal Energi får miljödiplom av Älvräddarna

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2018 15:23 CEST

2018-06-04

Pressmeddelande från Älvräddarnas Samorganisation

Ljusdal Energi får miljödiplom av Älvräddarna

Ljusdal Energi har som andra företag någonsin fått Älvräddarnas miljödiplom för sitt arbete med biologisk mångfald och miljöanpassning av sina vattenkraftverk.

Älvräddarna delade ut diplomet efter flera möten med Ljusdal Energi, där företaget visat att de satsar seriöst på miljöförbättringar i sina vattenkraftverk. Förutom det arbete med biotopförbättringar för Storsjöns storöringstam som lagts ner vid Väljeån i samarbete med Ljusdals Fiskevårdsområde, ska nu en helt ny fiskväg, ett så kallat omlöp, byggas vid Bäckebo kraftverk. Fiskvägen, som också fungerar som ett habitat för fisken, kommer att ersätta den tidigare fisktrappan som inte fungerat bra.

-Vi känner att vi som elproducent måste ta ansvar för de miljöbekymmer som produktionen skapar. Därför anser vi att investeringen i den nya fiskvägen är självklar, säger Lena Bergsten, VD på Ljusdal Energi.

Ceremonin kring utdelandet av diplomet skedde vid Bäckebo kraftverk måndagen 4 juni. Deltagare var förutom medarbetare på Ljusdal Energi också konsulter inom vattenvård och representanter från Ljusdals Fiskevårdsområde. Journalister från svensk sportfiskepress var också med när diplomet delades ut av Älvräddarnas generalsekreterare Christer Borg.

Förutom fiskvägen vid Bäckebo ska också Ljusdal Energi arbeta för att en bättre miljöanpassad minimitappning kommer till stånd för Väljeån vid sjön Hennans utlopp, och att en fiskväg också byggs för att Väljeån och Hennan återigen ska få fri vandringsväg för fisk, allt i linje med den avsiktsförklaring som tagits fram mellan Ljusdal Energi och Älvräddarna.

-Vi ställer mycket höga krav på de företag som vill få vårt miljödiplom. Miljöarbetet kring vattenkraftverken som företaget äger måste genomsyras av seriositet och omfatta alla kraftverk, och detta lever Ljusdal Energi upp till, säger Christer Borg från Älvräddarna.

Varje år ska Ljusdal Energi i rapport redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå målen. I rapporten ska även övriga miljöåtgärder som vidtagits och uppföljning av resultaten från dessa rapporteras. Älvräddarna hoppas nu att fler företag som äger och driver vattenkraft tar efter, så att regeringens plan och lagförslag kring miljöanpassning av vattenkraften kan nå målen snabbare än de 20 år som regeringen sagt att miljöanpassningen av vattenkraft ska ta.

Kontaktuppgifter:

Christer Borg, generalsekreterare Älvräddarnas Samorganisation: 0706-84 74 31

christer.borg@alvraddarna.se,

www.alvraddarna.se 

Älvräddarnas framgångar brukar tillskrivas den respekt organisationen vunnit i alla läger för kunnighet och saklighet. Det är de ovedersägliga och tunga sakargument, oförtröttligt framförda, det är folkopinionerna, främst i älvdalarna men också i övriga landet, som tvingat fram de politiska bevarandebesluten.