Ljusdals kommun

Ljusdals kommun välkomnar entreprenörer/arrendatorer till en första kontakt om Stenegård

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 09:16 CEST

Stenegård är en storgård i Järvsö från 1800-talets mitt. Hela gården är kulturminnesskyddad, alla hus, trädgården och omgivande björkbackar.

Ett femtontal byggnader finns bevarade, välbyggda, detaljrika och ståtliga. I dag rymmer de gamla husen olika verksamheter inom kulturområdet och gården är en av de mest besökta platserna i vår del av landet. (läs mer på www.stenegard.com).

Stiftelsen Stenegård s styrelse har beslutat att föreslå Ljusdals kommun att stiftelsen ska upplösas, att gården behålls i kommunens ägo men att driften tillåts övergå i privat regi. Syftet är att frigöra resurser för att kunna värna byggnaderna. Den 26 april biföll kommunfullmäktige enhälligt förslagen (frågan om stiftelsens upplösning prövas nu av Kammarkollegiet).

Ljusdals kommun vill redan nu inbjuda entrepenörer/arrendatorer till en första kontakt. Vi ser många möjliga modeller för privat drift av Stenegård och vi vill gärna höra Dina synpunkter och förslag.

Denna första diskussionsrunda kommer att vara vägledande för
vårt val av entrepenad- och/eller arrendelösning.

Gårdens verksamheter kan tas över i sin helhet, eller delas upp i olika delar. Fastighetsförvaltningen kanskiljas från arrangemangsverksamheten. Trädgården kan skiljas från övrig fastighetsskötsel. Till exempel. Viktigt att nämna är också att fastighetsförvaltningen gäller den vardagliga skötseln och inte de stora renoveringsprojekten.
Vi förstår att Du har frågor!

Kontakta kommunchef Kerstin Hassner,
Ljusdal Kommuns växel:0651-180 00
(vardagar 8.00 - 16.30)e-post: mailto:kommun@ljusdal.se
kommun@ljusdal.se
kerstin.hassner@ljusdal.se