Hassela Helpline

Ljusmanifestation för narkotikans offer

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 09:00 CET

Narkotikans offer hedras

Den 1/11 arrangeras en ljusmanifestation på Gustaf Adolfs torg i Malmö för att minnas narkotikans offer. Under 2010 dog 420 personer av narkotika vilket är en ökning med 60 dödsfall jämfört med 2009. De senaste femton åren har de narkotikarelaterade dödsfallen nära fördubblats i Sverige. Nu har trenden brutits och förra året, 2011, sjönk antalet till 340 personer.  Ljusmanifestationen hålls för att hedra och för att reflektera.

– Det är viktigt att uppmärksamma de hundratals som dör av narkotikamissbruk varje år, säger Jenny Anderberg, verksamhetsansvarig på Hassela Helpline. Varje dödsfall är ett misslyckande för samhället.

De som deltar är allmänheten och organisationer som arbetar för en förändrad narkotikapolitik. Det kommer också anhöriga till några av de som blivit just offer.

– Missbruk är något som påverkar oss alla. Vi gör detta för att hedra de som har fallit offer för narkotikan, men också för att reflektera vilken roll vi alla har i att förebygga och motverka missbruk.

Allmänheten bjuds in för att deltaga i arrangemanget med ljuständning och tal. Samling är klockan 18.00 på Gustav Adolfs torg i Malmö.

Manifestationen är arrangerad av Hassela Helpline, IOGT-NTO, SIMON, och UNF.

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 och www.hasselahelpline.se

info@hasselahelpline.se.

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga telefonjour om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 och www.hasselahelpline.se

info@hasselahelpline.se.