Stockholm Pride

Ljusning i Stockholm Prides ekonomi

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2012 22:57 CET

2011 gjorde föreningen Stockholm Pride en kraftig förlust, men på grund av de ackordsförhandlingar som pågår med leverantörer som haft fordringar efter festivalen ser läget väsentligt ljusare ut. Bokslutet för 2011 visar en förlust på 3,9 miljoner kronor, den har i dagsläget återhämtats till stor del. Sedan den sista december har föreningen kommit överens med leverantörer gällandes fordringar motsvarande 3,5 miljoner kronor. Föreningens revisorer föreslår att styrelsen får ansvarsfrihet på grund av hur den arbetat för att komma tillrätta med problemen, men riktar kritik mot styrelsen på grund av underskottet.

- Jag är självklart inte nöjd med det ekonomiska resultatet men samtidigt har samtalen med våra leverantörer visat att det trots allt fortfarande finns ett förtroende för föreningen. Jag är glad och rörd över allt stöd som föreningen fått under den här prövande tiden, säger Pär Wiktorsson, ordförande, Stockholm Pride.

Styrelsen för Stockholm Pride har med extern experthjälp, som arbetat pro bono, fört samtal med cirka 150 borgenärer efter festivalen 2011.

Styrelsen har vidtagit ett antal åtgärder med anledning av förlusten. Att tidigt efter festivalen ta in experthjälp, inleda ackordsförhandlingar och arbeta med att få in föreningens egna fordringar har varit avgörande åtgärder. I samband med förhandlingarna har Stockholm Pride också kunnat säkra leverantörer till festivalen 2012. Styrelsen hoppas att ackordet snart är genomfört, något som är avgörande för festivalen 2012. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen, men riktar kritik mot styrelsen på grund av förlusten.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla alla som efterskänkt eller satt ned sina fordringar, alla som gett oss gåvor och som på ett eller annat sätt gett sitt stöd till föreningen. Jag är också mycket glad för alla volontärer som fortsätter att lägga ovärderliga ideella arbetstimmar på festivalen, avslutar Pär Wiktorsson.

Styrelsen för Stockholm Pride arbetar ideellt tillsammans med en helt volontär organisation för att genomföra festivalen. Även om det inte är styrelsen som fattar beslut om enskilda kostnader så är styrelsen ytterst ansvarig för helheten och för att rutiner för uppföljning följs. Föreningens styrelse har också gjort omorganiseringar. Personer som inte följt satta rutiner och inte gett styrelsen korrekt information har entledigats från sina uppdrag. Styrelsen har sett över rekryteringar till ledande uppdrag inom föreningen, och valt att tillsätta en erfaren festivalchef med ett tydligt mandat som ett stöd i att styra verksamheten med en samlad överblick. Ekonomiska rutiner har gåtts igenom och förstärkts.

Föreningen Stockholm Pride håller årsmöte 25/3. Bland handlingarna som nu skickas till medlemmarna finns förutom bokslutet en verksamhetsberättelse, en särskild ekonomisk berättelse, revisorsutlåtande samt valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer.

Presskontakt:
Pär Wiktorsson 0708-511327

Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival och arbetar för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen. 2012 års festival pågår 31 juli - 4 augusti.

Hemsida: www.stockholmpride.org
Besök oss på Facebook: Stockholm Pride
Följ oss på Twitter: twitter.com/stockholmpride