Stockholms stad

Ljusning i Stockholmskonjunkturen

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 11:51 CEST

Näringslivskontoret, Kristina Tidestav, Telefon: 08-508 28 022, epost kristina.tidestav@snk.stockholm.se


De tecken på ljusning i Stockholmskonjunkturen som kunde skönjas i slutet av 2003 har förstärkts under årets första tre månader. Det visar andra numret av Stockholms Näringslivskontors rapport, Stockholmskonjunkturen, som presenteras i dag.

En ökning av antalet nystartade företag, en minskning av antalet företagskonkurser och en fortsatt befolkningsökning hör till de positiva inslagen i utvecklingen.

Arbetsmarknaden är fortsatt tuff och löneutvecklingen svag, men det finns tecken på förbättring. Antalet lediga jobb ökade och antalet arbetslösa minskade i Stockholms län under första kvartalet 2004. I Stockholms stad ökade dessutom antalet sysselsatta och antalet varsel sjönk kraftigt.

- Det är glädjande att konjunkturen ljusnar efter några tunga år. Nu kan vi på allvar ta tag i arbetet med att utveckla Stockholm till norra Europas ledande tillväxtregion, säger Jörgen Kleist, VD för Stockholms Näringslivskontor AB.

Stockholms Näringslivskontor följer utvecklingen i Stockholms stad och län i Stockholmskonjunkturen, som kommer ut fyra gånger per år.

Läs mer på Näringslivskontorets webbplats http://www.stockholm.se/naringslivskontoret