Sundsvalls kommun

Ljustadalens Science Center – en intresseväckare för naturvetenskap och teknik i tidig ålder

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 07:30 CET

Nu går startskottet för Ljustadalens Science Center - satsningen som ska väcka elevers intresse för naturvetenskap och teknik på ett spännande sätt.
– Idag börjar vi med en fortbildning för våra lärare som hålls av Teknikens hus i Luleå i samarbete med Technichus i Härnösand. Centret kommer att öppna senare i vår och det känns väldigt spännande! säger Agneta Stenmark, rektor på Ljustadalens skola.

Bakgrunden till teknikcentret är ett uppdrag i Sundsvalls kommuns budget, Mål- och resursplan (MRP) som innefattar en satsning på området Ljustadalen. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att satsa 300 000 kr på Science Center i budgeten för 2016.

Centret öppnar i högstadiets tidigare lokaler
Teknikcentret kommer att bedrivas i de tidigare lokalerna för årkurs 7-9 som höstterminen 2012 flyttades till Vibackeskolan och Ljustadalen blev en F-6-skola med integrerad grundsärskola och träningsskola. Skolan inrymmer även särskilda undervisningsgrupper åk 1 - 9.

– Det är väldigt fina lokaler och när all utrustning kommer på plats kommer det bli en fantastisk lärmiljö för eleverna. Det blir ett centrum för kreativitet och idérikedom kring tekniska utmaningar. Vår förhoppning är att det blir en skola för framtida ingenjörer och forskare, beskriver Agneta Stenmark.

Invigning under våren
Technicus i Härnösand kommer att finnas som stöd och hjälp inför inköp av material och planering av verksamheten. Science Center kommer i inledningsskedet att rikta sig till elever på Ljustadalens skola. Det finns tankar om att i ett senare skede öppna även för övriga elever i Sundsvalls kommun. Invigningen kommer att äga rum senare i vår. Datum är ännu inte beslutat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vad: startskottet för Science Center i form av fortbildning för sex lärare på Ljustadalens skola från grundskolan, grundsärskolan och särskilda undervisningsgrupper. Utbildningen anordnas av Teknikens hus i Luleå och Technicus i Härnösand

När: 3 februari

Tid: 12.00 – 16.30

Plats: Ljustadalens skola, sal 326 och 340

Kontakt: Agneta Stenmark, rektor Ljustadalens skola, 070-564 36 18

Program för lärarnas utbildning den 3 februari

12.00 Introduktion och presentation

12.15 Arbetspass

14.00 Fikapaus. Sigge Jungell, VD för Technicus i Härnösand anländer och närvarar fram till kl. 15.

14.30 Arbetspass

16.00 Avslutning

Medskapare är:
David Broström, Chef för skola och utbildning, Teknikens hus, Luleå
Sigge Jungell, VD för Technichus, Härnösand
Eva Jönsson, Skolområdeschef Centrum för kunskapsbildning (CFK) och skolutvecklingschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Sundsvalls kommun