LKAB

LKAB bygger 200 lägenheter i Gällivare

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 11:11 CET

I takt med att gruvbrytningen påverkar samhället i Malmberget ökar behovet av nya bostäder. LKAB har därför beslutat att bygga 200 nya lägenheter de kommande åren.

– Planen är att färdigställa de flesta bostäderna i hela paketet under en femårsperiod för att skapa goda planeringsförutsättningar för alla inblandade, såväl privatpersoner som Gällivare kommun och övriga myndigheter, säger LKABs VD Lars-Eric Aaro. Vi satsar ca 250 miljoner kronor i detta projekt.

Den första etappen startar 2010 på det så kallade Mellanområdet mellan Gällivare och Malmberget, där LKAB redan äger lämplig mark. 20-30 nya lägenheter kommer att uppföras på Bäckåsen och beräknas vara klara första halvåret 2011.

– Gällivare kommun är viktig för oss och vi vill att orten ska fortsätta vara en attraktiv plats att leva, bo och arbeta på. Detta beslut är ett bidrag från LKAB till att skapa både trygghet i närtid och en optimism inför framtiden, säger Anders Furbeck, ansvarig för LKABs del i samhällsomvandlingen.

Beslutet om nyproduktion av lägenheter baseras bland annat på en långsiktig avvecklingsplan 2010-2020 för LKABs bostadsbestånd inom områdena Johannes och Hermelin i västra Malmberget.

– Vi kommer nu att tillsammans med Gällivare kommun fortsätta det konstruktiva samarbetet kring utveckling av nya bostadsområden. Nästa steg blir att LKAB får mark anvisad för bostadsbyggande, säger Anders Furbeck.

För att skapa ytterligare framförhållning utvecklar LKAB tillsammans med Gällivare och Kiruna kommuner idén om gruvstadsparker, en mjuk övergång mellan gruva och bebyggelse. Syftet med gruvstadsparker är att underlätta för samhällsplaneringen samt att ge invånarna en trygg och positiv boendemiljö. I praktiken innebär begreppet att ett grönområde skapas mellan bebyggelse och gruvindustriområde. Enligt tidplanen kommer konkreta förslag om gruvstadsparker i Malmberget att kunna presenteras under första halvåret 2010.

Kontakt:
Anders Furbeck, ansvarig för LKABs del i samhällsomvandlingarna,
telefon 070-319 61 13.

Pressmeddelande i word-format bifogas.

Hälsningar

Christina Niemi Autio
LKAB Information
SE 98186 Kiruna
Tel: 0980 710 41, 070 342 10 41
Fax: 0980 109 02
christina.niemi.autio@lkab.com