LKAB

LKAB, Delårsrapport första kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 13:10 CEST

Januari-mars
• Nettoomsättningen minskade med 54 % och blev 2 308 (4 997) Mkr.
• Rörelseresultatet minskade med 94 % och blev 165 (2 777) Mkr.
• Resultatet efter finansiella poster minskade med 87 % och blev 351 (2 616) Mkr.
• Resultat efter skatt uppgick till 251 (1 873) Mkr.
• Operativt kassaflöde uppgick till - 1 124 (-65) Mkr.
• Minskade leveranser med 46 % inom Mining Division.

Hela rapporten bifogas.

LKAB håller pressträff med anledning av denna rapport efter årsstämman, ca kl 16.00, måndag 20 april 2009, på Luleå tekniska universitet, LKAB-salen.
Eventuella frågor besvaras därefter per telefon av VD Ola Johnsson, 070-373 81 00 eller Leif Boström, ekonomidirektör, 070-373 81 62.

Hälsn

Christina Niemi Autio
LKAB, Information
SE 98186 Kiruna
Tel: +46 980 710 41, +46 70 342 10 41
Fax: +46 980 109 02
christina.niemi.autio@lkab.com