LKAB

LKAB deltar i partnerskap om råvaror i EU

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 08:56 CET

EU har inrättat ett europeiskt innovationspartnerskap om råvaror. Målet  är att säkra råvaruförsörjningen och  minska Europas importberoende av råvaror som är avgörande för europeisk industri. Högnivågruppen ska verka under fyra år. Första mötet hölls den 12 februari i Bryssel. Om alla pusselbitar faller på plats kommer nästa högnivåmöte med deltagande av flera kommissionärer och ministrar från sju medlemsländer att hållas den 17 juli 2013 i  Malmfälten.

Tillsammans med LKAB:s vd och koncernchef, Lars-Eric Aaro deltar de tre kommissionärerna Janez Potocnik, Máire Geoghegan-Quinn och Antonio Tajani samt sju ministrar från sju EU-medlemsländer och representanter för industri och akademi, totalt 25 personer. Sverige representeras i högnivågruppen av miljöminister Lena Ek, Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef på LKAB och Ronnie Leten, vd och koncernchef på Atlas Copco samt Gunilla Saltin, tf vd och koncernchef på Södra.

– Genom deltagande i detta partnerskap om råvaror får vi stora möjligheter att både lära och påverka våra beslutsfattare att ta kloka beslut om satsningar på forskning och innovation, samt förslag till avregleringar och regleringar. Vi får möjlighet att i ord och handling visa vad ett långsiktigt hållbart gruvföretag är och hur vi positivt bidrar till välstånd och samhällsbyggande. Sverige har mycket att bidra med i detta europeiska samarbete. Vi har stora naturtillgångar som under sekler positivt bidragit till att bygga välstånd både i Sverige och utomlands, och vi har kompetens och konkurrenskraft i världsklass,  säger Lars-Eric Aaro.

Råvarorna som avses är metalliska mineral, industrimineral, konstruktionsmineral, naturgummi och trä. Senast 2020 ska en rad konkreta mål nås beträffande ett minskat importberoende för industrin i Europa. Målen ska nås genom utveckling av nya produkter och tjänster.

Högnivågruppens första möte har hållits i Bryssel den 12 februari 2013. Mötet har förberetts av så kallade ”sherpas”. LKAB:s Göran Bäckblom är ”sherpa” till Lars-Eric Aaro.

Vid mötet redovisade Lars-Eric Aaro  LKAB: s insatser för  att möta Europas behov av råvaror med säker och resurseffektiv teknik som är framtagen i samarbete med det nordiska gruvklustret av teknikleverantörer. Miljöminister Lena Eks förslag att lägga nästa högnivåmöte i Malmfälten mottogs positivt av mötets ordförande, kommissionär Antonio Tajani.

Kontaktperson:Göran Bäckblom, Public Affairs

Telefon:+33777230694

E-Mail:goran.backblom@lkab.com