LKAB

LKAB, Höganäs AB och StatoilHydro gör projektstudie för järnverk

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2009 13:14 CET

LKAB, Höganäs AB och StatoilHydro har idag den 9 mars nått en överenskommelse om att utföra en projektstudie för ett nytt järnverk utanför Trondheim i Norge.

Projektet utreder möjligheten för framtida DRI-produktion av järn i Norge. I samarbetet förenas parternas teknologiska "know-how" med fördelarna med LKAB:s järnmalmspellets, Höganäs användning och försäljning av metallprodukter och StatoilHydros kompetens inom energiproduktion och gasförädling.
Den tänkta lokaliseringen för verket är i anknytning till industrianläggningen på Tjeldbergodden söder om Trondheim, där man får god samverkan med befintlig infrastruktur såsom inkommande pipeline för naturgas, metanolfabrik och hamn.

Ett marknadsorienterat projekt med goda miljölösningar
En viktig anledning till placeringen i Tjeldbergodden är att man genom att använda naturgas kan minimera koldioxidutsläppen. Prospektets ambition är att projektera världens mest koldioxidneutrala DRI-anläggning, det vill säga ett järnverk som släpper ut så lite koldioxid som är tekniskt möjligt.
Projektstudien baseras på en produktion på 1,6 miljoner ton per år, vilket skulle innebära cirka 2,2 miljoner ton DR-pellets som råvara, en produkt som är en av LKAB:s specialiteter.

- LKAB:s järnmalmspellets hör redan till de mest energieffektiva i världen tack vare magnetitmalmens förmåga att avge energi i pelletstillverkningen och våra långt utvecklade förädlingsprocesser, säger Lars-Eric Aaro, direktör för Teknik- och Affärsutveckling på LKAB.

Marknaden för högkvalitativt järn ökar snabbt i huvudsak drivet av att det blir allt svårare att få tag på rent skrot.
- Stålmarknaden expanderar kraftigt, bara i Europa har ökningen under de senaste åren varit omkring 10 miljoner ton per år även om också denna marknad nu påverkas av krisen, säger Alrik Danielson, vd för Höganäs AB .

- Vi ser möjligheter för ett intressant industrisamarbete med LKAB och Höganäs AB och önskar bidra till att vidareutveckla gasbaserad industri i Midt-Norge, säger Einar Strømsvåg, direktör för Manufacturing inom StatoilHydro.
Studien skall vara klar vid halvårsskiftet 2010 och kommer att ha en tredjepartskostnad på totalt 12 MNOK.

Passande partners
Alla tre parter är teknikledande inom sina respektive områden.
LKAB är världsledande inom DR-pellets samt har en mycket effektiv logistik mellan Kiruna och Tjeldbergodden.
Höganäs AB är teknik- och marknadsledande inom metallpulverindustrin med 1 400 kunder i 65 länder och arbetar med processer som gör det möjligt att ersätta skrot med DRI för framställning av stål.
StatoilHydro har lång erfarenhet av utveckling och drift av olje- och gasbaserad industri med stort fokus på energieffektiva och miljövänliga lösningar.

Kontakt:
LKAB
Lars-Eric Aaro, direktör Teknik- och Affärsutveckling
Tel: 070-373 81 06
lars-eric.aaro@lkab.com

Höganäs AB
Sven Lindskog, Finansdirektör
Tel: 042-33 80 00
sven.lindskog@hoganas.com

StatoilHydro
Cathrine Torp, Vice President of M&M Communication
Tel: +47 41560264
catt@statoilhydro.com

Direktreduktion, DRI (Direct-Reduced Iron), innebär att man utvinner järn ur malmen med hjälp av en blandning av vätgas och kolmonoxid, i stället för att använda en masugn. Gaserna kan man utvinna ur naturgas, och processen har stora miljöfördelar jämfört med den koleldade masugnsprocessen, bland annat är koldioxidutsläppen 70 procent lägre.