LKAB

LKABs BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 14:18 CET

LKABs BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

• Nettoomsättningen ökade med 2 % och blev 14 615 (14 337) Mkr.
• Rörelseresultatet ökade med 2 % och blev 6 256 (6 109) Mkr.
• Resultat efter finansiella poster minskade med 1 % och blev 6 382 (6 451) Mkr.
• Resultat efter skatt ökade med 1 % och blev 4 597 (4 547) Mkr.
• Efterfrågan på järnmalm fortsätter att vara hög.

Hela rapporten bifogas.Pressträff anordnas idag onsdag 21 febr på LKABs kontor, Varvsgatan 45, i Luleå, klockan 16.15.
För dem som inte kan delta på träffen finns möjlighet att nå VD Martin Ivert (0920-38 100, 070-373 8100) eller ekonomidirektör Leif Boström (0920-38 162, 070-373 8162) per telefon mellan klockan 15.45-16.15 alternativt efter pressträffen.


Christina Niemi Autio
LKAB, Information
SE 98186 Kiruna
+46 980 71041
+46 70 3421041
christina.niemi.autio@lkab.com