LKR - Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

LKR-kiropraktorer disputerar på Karolinska

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 15:04 CET

Cecilia Bergström och Iben Axén, två av LKR's duktiga kiropraktorer och tillika forskare, disputerar och försvarar sina avhandlingar 25 och 30 november på Karolinska Institutet i Stockholm.

- Det är en milstolpe att två LKR-kiropraktorer samtidigt genomför sina disputationer, och dessutom inom loppet av en vecka. Forskning är viktigt och betyder mycket för kiropraktikens framtid, säger Cecilia och Iben.

Cecilias avhandling handlar om psykosociala faktorer hos patienter med nack- och ländsryggsproblem. Utvärderingen har skett via två klassificeringsmetoder. Psykosociala faktorer samt smärta / smärtrelaterade sjukskrivningar. Subgruppering baserad på psykosociala faktorer ger olika prognoser med hänsyn till sjukfrånvaro och att klassificering baserad på smärta/smärtrelaterad sjukskrivning effektivt kan identifiera individer med ökad risk för framtida långtidssjukskrivning och förtidspension.

Ibens avhandling undersöker det kliniska förloppet av ländsryggssmärta. En ny mätmetod med veckovisa SMS användes för kontakter med patienterna. Resultatet visar bl.a. att man kan dela in patienterna i undergrupper baserade på utvecklingen av ländryggsproblemet över tid.

Efter disputationerna kan Cecilia och Iben titulera sig som Medicine Doktorer.

Info

Iben Axén, mobil 0704-400608 iben.axen@ki.se  

LKR Portal www.lkr.se

Alla medlemmar i LKR är utlandsutbildade legitimerade kiropraktorer från en internationellt godkänd utbildningsanstalt. Det finns idag endast en grupp legitimerade kiropraktorer i Sverige med akademiskt och internationellt erkänd examen - LKR. Medlemmar i LKR har tillgång till ett rikt internationellt kontaktnät av vidareutbildningar och forskning. Riksdagen beslutade 2006 att legitimerade kiropraktorer också ska få skyddad yrkestitel. Beslutet innebär en kvalitetsgaranti och därmed förbättrad patientsäkerhet. Kiropraktik är ett yrke inom primärvården med fokus på att förbättra uppbyggnaden av kroppen och ryggraden samt påverka sambandet mellan ryggraden och nervsystemet för bättre funktion, hälsa och välmående.