LKR - Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

LKR's ordförande: Utbildning viktigaste framtidsfrågan

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 16:54 CET

Vid LKR:s årsmöte i Kalmar i höstas valdes Tobias Lauritsen, Stockholm, till ny ordförande. Efter tre månader vid rodret konstaterar han att det finns många aktuella frågor att jobba med.

- Den viktigaste är att få igång en svensk universitetsutbildning för kiropraktorer som är internationellt godkänd. Möjligheterna till forskning på ett universitet är också en angelägen sak. Detta är även LKR-medlemmarnas åsikt, säger Tobias.

Regeringen har givit Högskoleverket (HSV) uppdrag att föreslå hur en kiropraktorutbildning skulle kunna utformas som högskoleutbildning. Den skall hålla jämförbar kvalitet med motsvarande utbildning i Danmark. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2010.

Kiropraktiken är i dag väl förankrad i vetenskapen, framförallt finns bra forskning om ryggbesvär och huvudvärk. I dag har två LKR-kiropraktorer doktorandtjänster på Karolinska Institutet (KI).

LKR har tillsammans med advokat under drygt två år bearbetat regeringen och Socialstyrelsen för att lösa problemet med olagliga kiropraktorer. Riksdagsbeslutet från april 2006 innebär att ingen som inte är legitimerad och inte har genomgått en av staten fastställd och godkänd utbildning har rätt att använda yrkestiteln kiropraktor. Frågan ingår nu i 2009 års Behörighetsutredning.

- Även andra legitimerade vårdyrken har samma problem. Arbetet pågår och vi förväntar oss ett framtida förtydligande av lagtexten om vem som bär ansvaret för de icke-legitimerade, berättar Tobias.

En annan viktig fråga för kiropraktikens utveckling i Sverige är integreringen i vårdsystemet. I Danmark och Norge är allt samordnat och välorganiserat. I Schweiz kan en kiropraktor lämna remiss på magnetröntgen och sjukgymnastik till primärvårdskunder.

- Eftersom vi är experter på rygghälsa skulle mera teamwork inom vården med utnyttjande av vår kunskap om bedömning och behandling gynna alla parter, menar LKR-ordföranden.

Tobias Lauritsen ser mycket positivt på samarbetet inom European Chiropractors' Union (ECU). Via organisationens General Council utbyts erfarenheter och nya idéer mellan de 19 medlemsländerna.

- Positivt är samstämmigheten om att utbildning och service skall hålla högsta nivå. Negativt är att man i vissa länder fortfarande ifrågasätter kiropraktiken. Här krävs en hel del informationsarbete för att förmedla vår kunskap och vetenskapliga förankring. Det gäller även för vår del här i Sverige, säger Tobias.

- EU:s pågående standardiseringsprojekt av kiropraktik kommer att bli gynnsamt för de länder där yrket ännu saknar legalisering.

European Academy of Chiropractic (EAC) är ECU:s avdelning för forskning och vidareutbildning. En nyhet är ett kommande förslag med krav på kiropraktorerna i alla ECU:s medlemsförbund om 30 timmars årlig vidareutbildning. Detta är ett ytterligare steg för att säkra kvalitén inom professionen.

Mera info

Tobias Lauritsen, ordförande LKR, 0704-971330, tobias.lauritsen@lkr.se

LKR Portal www.lkr.se

LKR Ryggraden www.ryggraden.se

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)

Alla medlemmar i LKR är utlandsutbildade legitimerade kiropraktorer från en internationellt godkänd utbildningsanstalt. Det finns idag endast en grupp legitimerade kiropraktorer i Sverige med akademiskt och internationellt erkänd examen - LKR. Medlemmar i LKR har tillgång till ett rikt internationellt kontaktnät av vidareutbildningar och forskning. Riksdagen beslutade 2006 att legitimerade kiropraktorer också ska få skyddad yrkestitel. Beslutet innebär en kvalitetsgaranti och därmed förbättrad patientsäkerhet. Kiropraktik är ett yrke inom primärvården med fokus på att förbättra uppbyggnaden av kroppen och ryggraden samt påverka sambandet mellan ryggraden och nervsystemet för bättre funktion, hälsa och välmående.