LKR - Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation

LKR välkomnar regeringens uppdrag till HSV

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2009 10:05 CET

- Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR) välkomnar regeringens uppdrag till Högskoleverket (HSV) att föreslå utformningen av en framtida svensk högskoleutbildning till kiropraktor liksom utgångspunkten att den ska motsvara europeisk standard, kommenterar LKR-ordföranden Tobias Lauritsen.

Kiropraktik är i dag världens tredje största primärvårdsgivande yrke efter läkare och tandläkare. Det ställer höga krav på de utbildningar som examinerar kiropraktorer. För att garantera att dessa krav uppfylls har oberoende internationella organ skapats, vilka ackrediterar utbildningar genom regelbunden kvalitetssäkring.

- I Europa görs detta av European Council on Chiropractic Education, ECCE. Fyra utbildningar i Europa uppfyller i dag ECCE:s kvalitetskrav. En av dessa finns på Syddansk Universitet i Odense, Danmark, där kiropraktorutbildningen återfinns på den medicinska fakulteten, vilket vi önskar se även i Sverige, säger Lauritsen.

I regeringens uppdrag till HSV betonas att utbildningen ska hålla jämförbar kvalitet med internationella utbildningar, exempelvis den i Danmark. Det innebär att utbildningen ska vara fem år för att följa Bolognaprocessen. Dessa följs sedan av ett år med praktiktjänstgöring för att erhålla legitimation från Socialstyrelsen.

Samtidigt publicerades den rapport om kiropraktor- och naprapatutbildningar som tagits fram på uppdrag av regeringen. Denna är tänkt att ligga till grund för HSV:s uppdrag. Utredaren föreslår i sin rapport att en utbildning bör införlivas på högskolan som en femårig utbildning där praktiktjänstgöringen ingår.

- Det innebär ett förslag att Sverige ska välja att utbilda kiropraktorer på lägre nivå än i övriga Europa. Våra nordiska grannar följer med spänning och oro utvecklingen i Sverige, då en nordisk överenskommelse per automatik berättigar en av ett nordiskt land legitimerad person att erhålla legitimation i övriga länder. Detta problem är redan i dag ett faktum, eftersom den svenska kiropraktorutbildningen inte uppfyller internationell standard, framhåller Tobias Lauritsen.

Mera info

Tobias Lauritsen, ordförande LKR, 0704-971330, tobias.lauritsen@lkr.se

LKR Portal www.lkr.se

LKR Ryggraden www.ryggraden.se

Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)

Alla medlemmar i LKR är utlandsutbildade legitimerade kiropraktorer från en internationellt godkänd utbildningsanstalt. Det finns idag endast en grupp legitimerade kiropraktorer i Sverige med akademiskt och internationellt erkänd examen - LKR. Medlemmar i LKR har tillgång till ett rikt internationellt kontaktnät av vidareutbildningar och forskning. Riksdagen beslutade 2006 att legitimerade kiropraktorer också ska få skyddad yrkestitel. Beslutet innebär en kvalitetsgaranti och därmed förbättrad patientsäkerhet. Kiropraktik är ett yrke inom primärvården med fokus på att förbättra uppbyggnaden av kroppen och ryggraden samt påverka sambandet mellan ryggraden och nervsystemet för bättre funktion, hälsa och välmående.