Hotell- och Restaurangfacket, HRF

LO driver höjda löner för anställda inom hotell- och restaurang

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 16:24 CET

LO:s styrelse – med representanter från de flesta förbund, bl a Hotell- och restaurangfacket – fattade idag beslut om gemensamma krav inför avtalsrörelsen 2007. Kraven innebär en satsning på att höja lönerna för de lägst betalda, samt för kvinnodominerade områden – t ex hotell- och restaurangbranschen. För många hotellstäderskor, servitriser, diskare och restaurangbiträden skulle detta innebära en löneförhöjning med cirka 1000 kronor i månaden.- Det är mycket viktigt och välkommet att LO nu gemensamt ställer sig bakom satsningar på bland annat våra medlemsgrupper. Många av våra cirka 57 000 medlemmar är kvinnor, och många har också en allt för låg lön. En extra satsning på felavlönade kvinnor och de med låga löner är både rimlig, möjlig och rättvis.- Vi kommer nu att utforma våra egna krav utifrån LO:s gemensamma, men med tydlig anpassning till förutsättningarna och problemen inom just vår bransch, säger Hotell- och restaurangfackets förbundsordförande Ella Niia.


Daniel Färm
Kommunikationschef
Hotell- och restaurangfacket
070-650 12 09
daniel.farm@hrf.net