LO

LO-ekonomerna i Ekonomiska utsikter: Överdriven rädsla för överhettning i den svenska ekonomin

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 10:19 CEST

Tillväxten når sin kulmen i år, men den svenska ekonomin utvecklas
positivt också de närmast kommande åren. Ekonomin går dock inte så bra att
man kan befara en överhettning. För trots högkonjunkturen är inflationen
låg och arbetslösheten alldeles för hög.

Det menar LO-ekonomerna i sin rapport Ekonomiska utsikter som de
presenterar idag.

? Det stora orosmolnet är inte inflationen utan risken att arbetslösheten
biter sig fast på en fortsatt hög nivå. Att i nuläget varna för en
inflationsökning vi inte ser några tecken på och förorda höjd ränta skulle
definitivt vara fel medicin för att stärka den svenska ekonomin, säger LOs
chefsekonom Dan Andersson.

För närvarande drivs ekonomin av det stora exportöverskottet. Den
avtagande internationella konjunkturen förväntas dock medföra att
exportens ökningstakt dämpas. Samtidigt förutses importen öka. För en
fortsatt tillväxtökning krävs därför en kraftig ökning av den inhemska
efterfrågan. Det är dock inte troligt att den kan bli tillräckligt stark.

? Även om vi tecknar en förhållandevis ljus bild av den inhemska
efterfrågan, med ökade investeringar och en stabil ökningstakt av
hushållens konsumtion på drygt två procent, så räcker det inte för att den
svenska ekonomin ska ha samma tillväxttakt de kommande två åren som den
har haft i år, säger LO-ekonomen Lars Ernsäter.

Årets BNP-tillväxt beräknas bli 3,6 procent. Under de två kommande åren
spår LO-ekonomerna en årlig tillväxt på 2,8 procent. Det skulle innebära
att sysselsättningen för 2005 och 2006 ökar med cirka 30 000 respektive
cirka 40 000 personer.

För mer information kontakta LOs pressinformation