Almega

LO ger en förljugen bild av lägsta lön

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:15 CET

- LO ger en förljugen bild när de säger att många fastnar i lägsta lön. I tjänstesektorn gör ungdomar, som startar med låg lön, snabb lönekarriär, säger Örjan Lenárd, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen.

Almega Tjänsteföretagen redovisar i lönestatistikrapporten "Låglönefällan en myt - en analys över medarbetare med lägsta lön" vilka individer som har lägsta lön, hur länge de ligger kvar på den nivån, och inom vilka branscher dessa arbetar.
Lönestatistiken visar att år 2001 hade 2 296 personer, av de 41 300 anställda som ingår i studien, lägsta avtalade lön. De utgör 5,5 procent av medarbetarna. Efter ett år låg 0,9 procent (380 personer) kvar på denna nivå, och efter fyra år var det 0,006 procent (25 personer).

Hög andel inom turism och call-center
De branscher som har högst andel medarbetare med lägsta avtalade lön är turism/nöje med 33 procent, call-center med 22 procent, och marknadsundersökningar med drygt 10 procent. De med lägst andel medarbetare med lägsta lön återfinns inom finans, investment, skolor, reseföretag, samt revisions- och konsultföretag. I dessa branscher är det mellan 1,5 till 5 procent som är på denna lönenivå.

Unga har låg lön
När lönestatistiken bryts ner på ålder visar det sig att de som har "lägsta lön" i huvudsak (65 procent) är personer mellan 18 och 24 år. Ingångslönen är alltså inget man får dras med hela livet.

Fler kvinnor men höjer lönen snabbare
Av de 2 296 personerna som hade "lägsta lön" är 65 procent kvinnor och 35 procent män. Av de personer som jobbar kvar i företaget har dock kvinnorna en bättre löneutveckling än männen. Av de kvinnor som startade med "lägsta lön" är det 45 procent av dem som höjt sin lön efter ett år. Medan däremot bara 25 procent av männen har gjort det.

- LO borde erkänna att olikheter är en del av verkligheten i stället för att sträva mot att allt ska vara lika. En modern solidarisk lönepolitik borde underlätta inträdet på arbetsmarknaden och öka sysselsättningen, säger Örjan Lenárd.

- Som det är idag slår den så kallade solidariska lönepolitiken ut människor som har svårt att få jobb, säger Örjan Lenárd.

Genomgången av lönestatistiken visar att:
- ingen fastnar i "låglönefällan"
- det är i huvudsak ungdomar som har lägsta avtalade lön
- det sker en löneutveckling för dem som startar med lägsta lön
- kollektivavtalens lägstalönenivåer i nuvarande form har ingen funktion för individens löneutveckling

För mer information:
http://www.almega.se/press

Läs mer: http://www.nobicon.se/almega/press_almega.nsf/js.pressmeddelanden/AD35148F9E36B9E6C1257274004F6BD5
Örjan Lenárd
förbundsdirektör
tel. 08-762 68 92
mobil. 070-345 68 92

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. 2006 blev Almega utsedd till Årets Lobbyist.