LO

LO i hearingen om a-kassan: Försämringarna i a-kassan slår stenhårt mot kvinnorna

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:26 CET

De lagda förslagen om a-kassan gör att försäkringen blir dyrare för individen. Den blir sämre i fråga om vilken ersättning den enskilde får och det blir svårare att kvalificera sig för ersättning. LOs analys är att detta slår betydligt hårdare mot kvinnor än mot män. Det slår hårdare mot den som har en lös anknytning till arbetslivet än den som har ett tryggt jobb. Det är en tydlig klass- och könspolitik och LO- kvinnor kommer allra sämst ut.

En mycket stor förändring som slår direkt mot kvinnor är att normalarbetstidens beräkning förändras. Idag ska man jobba 6 månader för att kvalificera sig för full ersättning. Om propositionen går igenom ska det ta 12 månader att få full ersättning. För den som har deltids- och visstidsanställningar, vilket i högst utsträckning gäller kvinnor, kan detta slå mycket hårt. Ett exempel:

En person som i början av året får ett halvtidsvikariat och får in en fot på ett jobb som efter ett halvår blir en heltidsanställning med 17 000 kr i lön. Men personen blir arbetslös igen vid årsskiftet. Enligt dagens villkor skulle den arbetslösa få 13 600 kronor i a-kassa, men efter de föreslagna förändringarna endast 10 200 kronor. Den här personen uppfyller arbetsvillkoret för att få ersättning men kommer bara få 75 % av den ersättning som skulle utgå idag. Alltså bara 60 procent av den lön som var 17000 kronor.

Även höjningen av avgiften till försäkringen slår mycket hårdare mot kvinnor än mot män. Det är bara den som är arbetslös en hel månad som slipper betala avgiften. Men alla som är deltidsarbetslösa får betala hela den förhöjda avgiften. Och eftersom det är kvinnor som i störst utsträckning arbetar deltid så kommer de deltidsarbetslösa kvinnorna betala mer än de heltidsarbetslösa männen.

Den som är deltidsarbetslös – vilket i huvudsak kvinnor är – drabbas således kraftigt av sänkt ersättning men får betala hela avgiften.


För mer information kontakta LOs presstjänst


Gunilla Lundén
Presschef & chef för arbetsutskottets kansli
Landsorganisationen i Sverige
08-796 26 05
070-521 31 16