LO

LO i ny lönerapport: Större löneökningar inom offentlig sektor än inom privat

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 10:09 CEST

2002 bröts trenden från 1990-talet och de offentliganställda fick en högre löneökning än de privatanställda. Utfallet blev 4,3 procent för de offentliganställda och 3,3 procent för de privatanställda. För arbetare inom den offentliga sektorn var ökningen i genomsnitt 4,4 procent medan den för tjänstemännen var 4,3 procent.

Det visar LOs undersökning av löner och löneutvecklingen mellan 1994 och 2003, som idag presenteras i rapporten Löner år 2003.

Mellan 1994 och 2002 ökade månadslönen med i genomsnitt 39 procent. En uppdelning mellan arbetare och tjänstemän visar emellertid att arbetarnas löner endast ökade med 35 procent, medan tjänstemännens löner ökade med 41 procent. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har därigenom ökat så att tjänstemännen nu har 43 procents högre lön för tjänstemännen.

Det vidgade lönegapet mellan arbetare och tjänstemän oroar LOs avtalssekreterare Erland Olauson som menar att det kommer av ett oansvarigt ledarskap inom svenskt näringsliv och exempellösa löner och förmåner för de högsta cheferna.

- Lönegapet är inte resultatet av några dåliga avtal utan av
arbetsgivare som inte tar ansvar för lönebildningen. Vår ekonomi hotas inte om våra löneökningar hamnar någon tiondel över omvärldens utan när löneskillnaderna blir så stora att de inte längre accepteras av löntagarna.

- Arbetsgivarna varnar alltid för att våra lönekrav hotar
samhällsekonomin, men samtidigt tvekar de inte att dela ut förmåner, ersättningar och pensionsavtal till vissa utvalda. Ska lönebildningen fungera så krävs det två ansvarsfulla parter och då måste storbolagsdirektörerna leva upp till sin roll som arbetsgivare, säger Erland Olauson.

För mer information kontakta LOs pressinformation