LO

LO i ny rapport om maktelitens inkomster: Folkhemseliten drar ifrån

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 10:15 CEST

År 1950 hade den elit som består av folk- och förtroendevalda, höga chefer i statsbyråkratin och chefer för stora folkrörelser inkomster motsvarande 5,6 industriarbetarlöner. År 2001 var denna siffra 5,7. Gapet mellan dessa positioner och industriarbetaren är alltså större än år 1950. Det visar en studie av inkomstutvecklingen för den offentligt anställda och folk- och förtroendevalda folkhemseliten perioden från 1950 till inkomståret 2001. Detta är den femte rapporten i LOs serie om maktelitens inkomstutveckling.

Från 1950-1985, när det moderna Sverige byggdes, minskade gapet mellan folkhemseliten och industriarbetaren, till 3,4 industriarbetarlöner. Hela den
utjämningen har nu utraderats.

Det finns skillnader inom denna folkhemselit. Inkomsten för fackliga förtroendevalda har hela perioden 1950-2001 legat på mellan 3 och 4 industriarbetarlöner. Grupper som har ökat är bland andra företrädarna för statliga bolag och myndigheter.

Cheferna för de svenska PPM-fonderna ökade sina inkomster perioden 1999-2001 med 75 procent, från åtta till 14 industriarbetarlöner.

Skälen till att inkomstgapet ökat mellan industriarbetaren och många av dessa elitpositioner inom politiken, statsapparaten, folkrörelserna och de stora intresseorganisationerna är förmodligen flera. I rapporten diskuteras bland annat "näringslivssmittan" - om de dramatiskt ökade inkomsterna för näringslivets VDar under senare år också får effekt på övriga eliters inkomstutveckling. En annan förklaring är den heroisering som skett av chefspositionen, och som lett till ökat lönegap gentemot vanliga löntagare.

LOs rapportserie Maktelitens inkomstutveckling är den enda i sitt slag. Urvalet är litet på grund av våra begränsade resurser, men vi vill med vår serie uppmärksamma behovet av en årlig elitlönestatistik. Vi uppmanar återigen regeringen att ge medlingsinstitutet eller SCB eller annat statligt organ i uppdrag att utforma en offentlig statistik för maktelitens löneutveckling.