LO

LO i ny rapport: Urholkad arbetsmarknadspolitik ökar samhällskostnaderna

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 10:13 CEST

Attityden gentemot dem som inte lever upp till arbetslivets krav på ökad effektivitet har hårdnat och tvingar många människor att lämna sitt arbete. Samtidigt leder de ständiga kraven på ökad effektivitet till att andelen reträttjobb minskar.

Det menar LO som idag presenterar rapporten Arbetsmarknadspolitiken vid ett vägskäl. LO efterlyser därför bland annat ökade lönesubventioner för att personer ska kunna fortsätta att arbeta trots att de inte fullt ut klarar av effektivitets­kraven.

- Ökade lönesubventioner skulle både den enskilde och samhället tjäna på. Det måste ju vara bättre att ge människor möjlighet delta i produktionen så gott det går, för att därigenom medverka till att försörja sig själva, än att låta dem stå helt utanför arbetsmarknaden och endast försörjas via socialförsäkringar, säger Leif Håkansson, LOs tredje vice ordförande.

LO efterlyser överhuvudtaget ett större ansvar från staten för att enskilda individer inte ska gå arbetslösa utan åtgärder.

- Den arbetslöshet vi nu har är konjunkturellt betingad. Det finns med andra ord för få jobb lediga. Då räcker det inte att kräva ökade sökinsatser av de arbetslösa, utan staten måste också anordna utbildningsinsatser och andra program så att de som nu är arbetslösa snabbt kan ta de nya jobb som kommer när konjunkturen vänder, säger Leif Håkansson och återupprepar LOs krav på ökade platser i arbetsmarknadsutbildningen.

Leif Håkansson vill också se fördjupade studier av de undersökningar som AMS och SCB har gjort av de arbetslösas sökbeteende.

- Det finns anledning för AMS att också reda ut varför så få söker arbete utanför hemorten, finns det särskilda skäl till det? Man kan också fråga sig hur många timmar i veckan det är meningsfullt att söka jobb och hur länge man orkar fortsätta trots att man inte får något jobb, säger Leif Håkansson.


För mer information kontakta LOs pressinformation