LO

LO i ny rapport: Utländska arbetstagare har en mer utsatt situation på svensk arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 10:33 CEST

Utländsk arbetskraft som tillfälligt vistas i Sverige utgjorde troligtvis
mindre än en procent av den totala arbetskraften 2003, men tio procent av
dödsfallen i arbetsplatsolyckor. Det är tydligt att Sverige inte bara
importerar arbetskraft utan även lön, anställningsvillkor och arbetsmiljö.

Det skriver LO i rapporten Arbetskraft till salu ? sex månader med öppna
gränser.

? Denna överrepresentation av arbetsplatsolyckor med dödlig utgång för
utländsk arbetskraft visar att de åtgärder LO föreslog inför
EU-utvidgning, måste genomföras snarast. Dessa arbetare måste också få
arbeta under de regler och villkor som svensk lag och svenska avtal
garanterar.

Redan innan EU utvidgades i våras, så var de tio nya medlemsländer
viktigare för svensk arbetsmarknad än vad EUs gemensamma arbetsmarknad
var. Denna utveckling ser ut att fortsätta. Under perioden maj till
september i år, ökade antalet ansökningar från dessa länder om att få
arbeta som anställd eller som egen företagare med 91 procent, jämfört med
föregående år.

Denna statistik ger dock inte en fullständig bild av hur många som har
kommit till Sverige för att utföra arbete efter den 1 maj. Uppgifter
saknas om utländska företag som med egen personal kommer till Sverige för
att utföra arbeten under en begränsad tid. Det är samtidigt med denna typ
av företag som facket har svårt att teckna kollektivavtal.

? Som facklig organisation välkomnar vi EUs utvidgning och den större
gemensamma arbetsmarknaden. Fackets uppgift är inte att stänga ute någon
från arbetsmarknaden. Fackets uppgift är att stärka arbetstagarnas
position, skydda arbetstagarnas villkor och höja värdet av att vara
anställd. Våra förbund vittnar om utländska arbetstagares utsatta läge på
svensk arbetsmarknad och hur de utnyttjas av svenska och utländska
företag. Vi måste därför snarast få de redskap som kan förhindra att
utvidgningen utnyttjas till att skapa social dumpning.

För mer information kontakta LOs pressinformation