LO

LO i Sverige och Lettland i gemensamt avtal för att förhindra social dumpning

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 14:19 CEST

Arbets- och levnadsförhållandena ska förbättras. Det får inte ske en
anpassning efter de lägsta lönenivåerna och de sämsta arbetsvillkoren. Det
är syftet med det samarbetsavtal svenska LO och dess lettiska
motsvarighet, LBAS, igår undertecknade för att motverka social dumpning.

- Avtalet understryker vår eniga uppfattning om att social dumpning aldrig
kan accepteras. Likaså att de kollektivavtal och arbetsmarknadslagar som
råder i arbetslandet ska respekteras inom ramen för nuvarande
EG-lagstiftning, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Båda organisationerna är positiva till de möjligheter EU-medlemskapet ger
medborgarna att arbeta i olika länder. De pekar samtidigt på faran i att
blunda för de nya utmaningar som medlemskapet medför på arbetsmarknaden.
Genom samarbetsavtalet vill LO och LBAS förhindra att människor utnyttjas
att arbeta till löner och villkor som är sämre än de som arbetsmarknadens
parter kommit överens om.


För mer information kontakta LOs pressinformation