LO

LO kräver kommission om obligatorisk A-kassa

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:42 CET

Frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är kontroversiell och mycket central för de fackliga organisationerna. Därför är det av största vikt att frågan utreds noggrant och med en bred förankring. Det skriver LO i ett brev till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Igår berättade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att regeringen har för avsikt att noggrant utreda frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och inte skynda fram ett snabbt förslag.

– En obligatorisk försäkring väcker många frågor utifrån vitt skilda perspektiv. Hur ska avgifterna tas in? Hur ska den som valt att träda ur försäkringen återföras? Ska det finnas sanktioner mot den som inte betalar avgiften? Det är bara några av alla frågor som måste finna svar säger Leif Håkansson, LOs tredje vice ordförande.

Arbetslöshetsförsäkringen är central i arbetslinjen och central i hela den svenska modellen med starka parter och kollektivavtal på arbetsmarknaden. Det krävs en bred kompetens i en utredning som ska ta hänsyn till alla de faktorer som omfattas av frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

– För att säkra kompetens och förankring av frågan bör utredningen ske i form av en kommission där flera organisationer som berörs av frågan kan bidra till att kompetensen i utredningen blir omfattande, menar Håkansson.


För mer information kontakta LOs pressinformation