LO

LO kräver kraftfullare åtgärder för att stoppa dödsolyckorna på landets arbetsplatser

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 14:38 CEST

Inför ett ”arbetsmiljökörkort” för arbetsgivare

Samma dag som Arbetsmiljöverket presenterar sin slutrapport ”Analys av utveckling av dödsfall till följd av dödsfall på arbetsplatser” så avlider ytterliggare en person i en arbetsplatsolycka. Denna gång är det en 25-årig elmontör vid Skellefteå Kraft AB som dör. Mannen blev det 46e offret i en dödsolycka under 2008.

-Vårt mål är en nolltollerans – inga dödsfall eller svåra skador vid på landets arbetsplatser. Eftersom arbetsgivarna är ansvariga för arbetsmiljön på arbetsplatsen är vårt arbete omöjlig utan att också arbetsgivarna delar vår målsättning, säger Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande.

Inom en rörlig bransch som till exempel byggsektorn måste det omedelbart kännas ekonomiskt för företag som konkurrerar med en dålig arbetsmiljö. Det behövs ökade resurser till Arbetsmiljöverket. Arbetsmarknadsminister Littorin föreslår att arbetsmiljöverkets inspektörer ska lägga ner mer tid på att informera arbetsgivare. LO anser att arbetsmiljöinspektörerna har en än viktigare funktion att fylla genom att ställa krav på arbetsgivarna och utkräva vite om arbetsgivarna inte följer lagar och regler.

Arbetsmiljöverket menar i slutrapporten att kunskapen måste bli bättre hos småföretagen. Det räcker inte. Vår utgångspunkt är att arbetsgivarna måste ta sitt arbetsmiljöansvar och minska stressen på arbetsplatserna. Det krävs ett lagstadgat och systematiskt arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser.

Det behövs ett rejält kunskapslyft hos arbetsgivarna på arbetsmiljöområdet. Det är rimligt att arbetsgivarna ska ha en grundläggande arbetsmiljökunskap innan de får starta ett företag. LO föreslår därför att det ska införas ett ”arbetsmiljökörkort” som bevisar att arbetsgivaren har den arbetsmiljökunskap som erfordras för att starta ett företag.

Ansvarig minister Sven Otto Littorin presenterar i dag på SvD debattsida några åtgärder som regeringen planerar att genomföra eller utreda. Det är bra att Littorin äntligen har vaknat till och börjar gör någonting åt den dramatiska ökningen av dödsolyckorna på arbetsplatserna. Men det är för lite och för sent.

-Samtidigt som LO-förbundens medlemmar råkar ut för allvarliga arbetsplatsolyckor så har regeringen försämrat möjligheterna till att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Regeringens handlande är kortsiktigt och oacceptabelt, säger Ulla Lindqvist.


Kontakta LOs pressinformation för ytterligare information.