TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

LO och TCO i remissvar till Lavalutredningen: EGs lagstiftning måste ändras

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 17:17 CEST

- Merparten av de problem som Lavaldomen har skapat kan lösas inom ramen för den svenska kollektivavtalsmodellen. Därför välkomnar LO och TCO inriktningen på utredningens förslag. Men för att garantera att utländsk arbetskraft likabehandlas med svensk arbetskraft måste EGs lagstiftning ändras.

Det säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar till den så kallade Lavalutredningen, som på regeringens uppdrag har lämnat förslag till hur Sverige ska hantera konsekvenserna av EG-domstolens dom i det så kallade Laval-målet.

Svensk fackföreningsrörelse är för ökad tjänstehandel med öppnare gränser mellan länder men den ska vara baserad på sund konkurrens och likabehandling av arbetstagare vid utstationering, säger TCOs ordförande Sture Nordh.

LO och TCO är kritiska till det så kallade kryphål (bevisregel) som utredningen föreslår. Förslaget är helt onödigt för att Sverige ska leva upp till EG-rättens krav. Däremot riskerar förslaget att svenska löner och arbetsvillkor blir frivilliga för oseriösa företag som uppger sig tillämpa de villkor som gäller enligt svenska kollektivavtal. Många utländska arbetstagare ställs då helt utan skydd i Sverige

LO och TCO anser också att undantaget från nattarbetsförbud som föreslås för företag inom EES är omotiverade.

Enligt utredningen ska de nya bestämmelserna träda ikraft 1 april 2010. LO och TCO menar att reglerna bör ha trätt i kraft senast 1 januari 2010.

Remissvaret i sin helhet hittar du här

För frågor kontakta LOs eller TCOs presstjänst

LO:
Pressekreterare Johan Hall, mobil: 070-649 26 06
Pressekreterare: Joakim Jakobsson, mobil: 070-646 26 05

TCO:
Presschef: Kerstin Olsson, 070-978 33 83