LO

LO om 2007 års lönestatistik: Lönerna ökade mer för arbetare än för tjänstemän för första gången på tio år

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 09:41 CEST

2008-09-17

Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökade mer för arbetare än för tjänstemän.


Det skriver LO i Lönerapport år 2008 - Löner och löneutveckling år 1997 - 2007.

Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän är dock alltjämt stort då medellönen för en arbetare nu är 20 400 kronor i månaden och för en tjänsteman 29 200 kronor, det vill säga 8 800 kronor, eller 43 procent, högre för en tjänsteman.

- Det är glädjande att lönerna ökat så pass mycket för våra medlemmar. Det visar att LO-förbundens starka samordning i den senaste avtalsrörelsen gav resultat. Nu gäller att följa upp detta även i nästa avtalsrörelse så vi får en långsiktigt stabil och rättvis lönebildning där löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän minskar till en acceptabel nivå, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.

Löneutjämning mellan kvinnor och män fick dock ett bakslag år 2007 då lönerna ökade mer för män än för kvinnor, 3,7 procent för män och 3,5 procent för kvinnor. Bland enbart arbetare var dock skillnaden mindre, 3,9 procent för män och 3,8 procent för kvinnor. Sammantaget de tio senaste åren har dock lönerna ökat mer för kvinnor än för män. Utjämningen går dock mycket långsamt och ojämnt.

Utfallet för 2007 skulle kunna tolkas som att de så kallade jämställdhetspotterna som finns i många löneavtal för år 2007 - 2009 inte gett önskat resultat, men det är för tidigt att säga. Inte minst på grund av att avtalet för Kommunal är kostruerat så att jäm-ställdhetspotterna kommer att få genomslag först 2008.

- Att löneutjämningen mellan kvinnor och män går så långsamt är ett stort problem, även om löneskillnaderna bland arbetare är mindre än bland tjänstemän. Vi har heller inte sett den fulla effekten än av den jämställdhetspott som LO-förbunden förhandlat sig till i de löneavtal som gäller fram till år 2009. Blir resultatet av dessa bra så kan vi förhoppningsvis förhandla fram något liknande även nästa avtalsperiod, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.


För mer information kontakta LOs pressinformation