LO

LO om miljöpartiets sparkrav

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2003 10:58 CEST

Högre kostnader för dem med högst arbetslöshetsrisk

Miljöpartiets krav att minska statsbidraget till a-kassan med 3
miljarder kronor innebär en ökning av egenavgifterna med i genomsnitt 790 kronor per år. För dem med högst arbetslöshetsrisk blir ökningen ännu större eftersom miljöpartiet vill att avgifterna ska vara proportionella mot arbetslöshetsrisken.

- Förutom det uppenbart orättvisa i att slå hårdast mot dem som är svagast på arbetsmarknaden, bygger miljöpartiets förslag på ett ekonomiskt tankesätt som hämmar utvecklingen, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

- Miljöpartiet vill med sitt förslag låta enskilda löntagare bära
skulden för en arbetslöshet som uppstår på grund av vikande konjunktur eller strukturrationaliseringar. Det är inte rimligt. Kostnaderna för sådan arbetslöshet måste betalas solidariskt.

- Skulle miljöpartiets förslag bli verklighet kommer redan lågt avlönade grupper halka efter ytterligare. Miljöpartiet vill med sitt förslag skrämma löntagare att hålla tillbaka sina lönekrav för att på så sätt få lägre egenavgifter. Vår internationella konkurrenskraft hävdas bäst genom att vi satsar på ökad kunskap och kompetens inte på sänkta lönekrav, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation