LO

LO-styrelsen siffersätter kraven inför avtalsrörelsen 2007

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:46 CET

LO-styrelse fastslog idag kompletteringar till de tidigare beslutade gemensamma avtalskraven inför avtalsrörelsen 2007. En ledamot reserverade sig mot beslutet. Kraven ser ut som följer:

- Löneökningar med minst 825 kronor per månad och heltidsanställd dock med ett lägsta utrymme om 3,9 procent räknat på avtalsområdets genomsnittsförtjänst.

- Löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken och områden på arbetsmarknaden ska tydligt minska. Utöver utrymmet enligt punkt a ovan ska en särskild jämställdhetspott på minst 200 kr per heltidsanställd, månad och år tillfalla avtalsområden i proportion till andelen kvinnor inom avtalsområdet som har en lön lägre än 20.000 kronor per månad.

- Förhindra lönekonkurrens och säkra mer till dem som har minst. Kollektivavtalets ställning på arbetsmarknaden ska stärkas för att minska risken för lönekonkurrens samt säkerställa en mer rättvis fördelning. Det ska ske genom att i tillämpliga fall avtalets lägstalöner höjs med minst 910 kronor .

- Det är viktigt att LOs styrelse nu beslutat om både en satsning på alla lågt avlönade områden och ett första steg mot att utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerade branscher. Detta är ett första steg, men vår enighet är en viktig del i kampen för mer rättvisa löner, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

För drygt en vecka sedan fastställde LOs representantskap grunderna i en de gemensamma kraven inför Avtal 2007. Samtidigt gav representantskapet LOs styrelse i uppdrag att komplettera dessa krav gentemot arbetsgivarna med vissa belopp, vilket nu är gjort.

Beslutet innebär en rekommendation till förbunden att anta dessa krav som sina egna. Förbunden ska skriftligt besvara rekommendationen från representantskapet och styrelsen före den 1 december 2007.

Gunilla Lundén
Presschef & chef för arbetsutskottets kansli
Landsorganisationen i Sverige
08-796 26 05
070-521 31 16

070-521 31 16