LO

LO vill skapa trygghet i förändringen

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 09:59 CEST

LO säger ja till en reglerad arbets-kraftsinvandring vid behov. Men det förutsätter att alla som är aktiva på den svenska arbetsmarknaden har lika villkor. Invandrad arbetskraft ska ha lika lön och arbetsvillkor som andra arbetstagare med samma uppgifter.

För detta krävs en stark arbetsrätt liksom ett skydd för samtliga löntagares rättigheter. För att skydda arbetskraftsinvandrades ställning får därför inte uppehållstillstånden ta slut om anställningen gör det. Det skriver LO i rapporten Flytt, pendling, arbetskraftsinvandring och europeisk integration.

När det gäller möjligheterna för de nya EU-ländernas medborgare att nyttja den fria arbetskraftsrörligheten inom EU, är LOs styrelse av uppfattningen att detta ska ske utan generella övergångsregler. Samtidigt har LOs styrelse i sitt yttrande över Berit Rolléns utredning (SOU2002:16), påtalat att det kommer att behövas kraftigt ökade insatser för att garantera ordning och reda på arbetsmarknadens. Skulle dessa insatser inte komma till stånd, kan LOs styrelse komma att ompröva inställningen att generella övergångsregler inte är nödvändiga.

- LO:s linje är att skapa trygghet i förändringen, inte trygghet mot förändring, säger LOs tredje vice ordförande Leif Håkansson och påpekar att LO därför har tillsatt en aktionsgrupp vars uppgift bland annat är att se hur kollektivavtalen bättre kan användas för att upprätthålla ordning och reda på arbetsmarknaden.

Gruppen ser också över vilka andra åtgärder som kan komma att krävas för att säkerställa fungerande regelverk och för att myndigheter fullt ut ska kunna ta sitt ansvar.

- Det är avgörande att arbetskraftens rörlighet inte leder till social dumpning av löner och anställningsvillkor, säger Leif Håkansson, LOs tredje vice ordförande i en kommentar till rapporten.

För mer information kontakta LOs pressinformation