Almega

Lockout mot Svensk Lokförarförening, SLFF

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2003 14:20 CET

SLFF har lagt fyra varsel om stridsåtgärder mot SJ AB under senaste
månaden. Almega svarar nu genom att lockouta de strejkande SLFF-
lokförarna på SJ AB i Malmö och Stockholm. Lockouten gäller från och med
den 5 december 2003 kl. 00.00 till och med den 11 januari 2004.

- Vi vill ha ett slut på strejker och blockader hos SJ AB, säger Harriet
Lövén, förhandlingschef i Almega. Eftersom vi inte når fram till SLFF
genom ord ser vi oss tvungna att vidta andra åtgärder för att
ytterligare understryka vårt budskap till SLFF.

Utbrytarfacket SLFF har under flera år drivit frågan om ett eget
kollektivavtal för sina numera knappt 400 medlemmar. Almega har sedan
1997 förklarat att det vare sig är önskvärt eller praktiskt möjligt att
förhandla fram ett eget kollektivavtal för en enskild yrkesgrupp, ännu
mindre för en utbrytargrupp. Medlemmarna i SLFF omfattas redan idag av
det kollektivavtal som finns för samtliga 15.000 medarbetare i
tågbranschen.

SLFF har åter igen vid förhandling den 20 oktober i år fått svaret av
Almega att det blir inget eget avtal. Några ytterligare förhandlingar
eller andra kontakter mellan parterna är därför inte aktuella, eftersom
sådana kontakter inte skulle kunna leda fram till något kollektivavtal.

Under den senaste månaden har SLFF lagt så mycket som fyra olika varsel
om stridsåtgärder för medlemmar anställda på SJ AB på sju olika orter.
Även om ett utbrytarfack som SLFF med nuvarande lagstiftning har
möjlighet att strejka, kan man starkt ifrågasätta avsikten med en strejk
som inte leder till något kollektivavtal.

- Det är heller inte första gången som denna utbrytarorganisation
väljer strejkvapnet, säger Harriet Lövén. Lockout är inget självklart
val för oss på Almega, men vi känner oss nu tvingade att ta till en
lockout för att understryka vårt tidigare besked. Det blir inget
kollektivavtal för SLFF. Vi har därför valt att lockouta de SLFF-
medlemmar som inledde strejken hos SJ AB i Stockholm och Malmö.

Kontaktpersoner:
Harriet Lövén, förhandlingschef Almega, tel: 08/762 68 82,
mobil: 070-345 68 82
Jonas Milton, vd Almega, mobil: 070-345 69 74
Åsa Ramel, förhandlare Almega, tel: 08/762 68 46,
mobil: 070-345 68 46
Claes Hedlund, regionchef Almega Region Syd,
mobil: 070- 285 2536
Yvonne Gustavsson, pressansvarig Almega, mobil: 070-345 68 48

35 järnvägsföretag med 15 000 medarbetare är medlemmar i
järnvägsbranschen inom Almega. Medlemmar är bland andra Arlanda Express,
BK Tåg, Citypendeln, Connex, Green Cargo, SJ och Tågkompaniet.

Frågor om hur konflikten påverkar tågtrafiken besvaras av SJ:s pressjour
på telefon:08-762 31 84.