Security Solution Scandinavia AB

Locum AB genomför riskanalyser tillsammans med Security Solution AB

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2011 15:53 CEST

Security Solution AB påbörjade i slutet av 2010 ett riskanalysarbete tillsammans med Locum AB för att säkerställa kritiska processer och system på fastigheter inom Stockholms län. Alla analyserna leds av en säkerhetsrådgivare ifrån Security Solution AB och företaget är också ansvariga för kvalitetssäkringen inom alla projekt som genomförs.

Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Security Solution AB är ett Göteborgbaserat företag som är specialiserade på att stötta verksamheter som vill arbeta tydligt och strukturerat med förebyggande riskhantering.

 

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både konsulttjänster och systemstöd.