Vico Sweden

Locum sparar 25 procent tack vare nytt sätt att planera och kalkylera

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2011 16:21 CET

Locum är en av Sveriges största beställare och förvaltar cirka 2.1 miljoner kvadratmeter vårdfastigheter i Stockholms län. Locum har många nybyggnadsprojekt och stora renoveringsprojekt på gång de närmsta åren. Det handlar om skattebetalarnas pengar så det gäller att bygga kostnadseffektivt, vilket ställer stora krav på planering och kalkylering.

Locum samarbetar med Vico Software i ett flertal projekt för att utveckla BIM1) med hjälp av Vico’s koncept.

–Vi använder modulerna 4D (tidplanering) och 5D (kostnadskontroll) och kan konstatera att det finns stora besparings- och effektiviseringsmöjligheter, framhåller Stephan Woodbridge. En grov uppskattning visar att vi kan sänka kostnaderna och minska tidsåtgången med cirka 25 procent i våra projekt. Det kan bli ännu mer men det får framtiden utvisa.

Tar fram en BIM-manul

Locum utarbetar även en BIM-manual tillsammans med Vico. Syftet är att öka förståelsen för BIM för att kunna ställa de rätta kraven vid upphandlingen. BIM har funnits i många år men har ännu inte lyft.

–Locum ser som fastighetsägare och beställare ser ett stort värde i BIM och måste därför ta tag i dessa frågor, menar Stephan Woodbridge. Vicohar stort förtroende i branschen - även hos de stora byggföretagen - och är ett innovativt företag. De kommer hela tiden med nya idéer vilket vi som beställare ser mycket positivt på. Deras engagemang är också mycket stort.

En integrerad plattform

–Vico Office är den enda integrerade plattformen för att optimera ett byggprojekt i 5 dimensioner, berättar Patrik Mälarholm, vd för Vicoi Solna. Det unika är sättet på vilket projekten analyseras för att sedan optimeras; med Vico Office 5D analyserar, granskar och optimerar du 3D-mängder och kostandsförändringar. Med Vico Controls unika platsbaserade tidsplanering skar du snabbt en tidsplan med minimala risker, bra takt och rytm som följer lean konceptet

–Det nya är möjligheten att kunna analysera och optimera projekt med integrerade verktyg och processer, förklarar Patrik Mälarholm. Det gör att våra kunder ser stora besparingar genom att använda Vico Office och Vico Control fler och fler beställare börjar också ställa krav på att använda rätt verktyg och processer i sina upphandlingar gällande 5D-optimering..

1) BIM är ett strukturerat sätt att hantera information som skapas under design- och konstruktionsprocessen men även under och för förvaltningen.

BIM-lösningar kännetecknas av: 1) De skapar och opererar mot digitala databaser som används av alla som deltar i projektet.

2) De hanterar ändringar mellan och inom dessa databaser så att en ändring i vilken del

som helst i databasen koordineras med övriga delar.

3) De tar till vara på och bevarar information för återanvändning genom stöd av industrispecifika applikationer.

Vico är världsledande inom optimering av bypprojekt i 5D. Vico beklär en 3D modell med tid (4D) och kostnader (5D) för att på ett unikt sätt kunna visualisera, analysera och optimera byggprojekt. Att använda Vico's processer och mjukvaror ger enastående resultat och många kunder räknar på besparingar mellan 10-25% av både kostnad och tid för byggprojekten.

Bland kunderna finner du Locum, SL, Akademiska Hus, Jernhusen, Peab, Skanska, Veidekke, Arcona, Projektledarhuset mfl.

Vico har fått stor uppmärksamhet de senaste åren genom att utveckla unika verktyg för byggindustrin där många företag kan se en stor nytta med att använda BIM (Byggnads Information Modell) för kostnads- och tidplane analyser.