Länsstyrelsen Västerbotten

Lodjuren minskar i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 11:44 CEST

Vinterns och vårens inventeringar av rovdjur visar att det skett en minskning av lodjur i länet och att järvstammen är ungefär lika stor som förra året. I kartläggningen konstateras att tre vargar har vistats i länet, varav två är det vargpar som hade etablerat ett revir i Junseletrakten i slutet av förra året. Det konstaterar Länsstyrelsen i sin preliminära rovdjursrapport till
Sametinget.

Resultaten är fortfarande preliminära och slutrapporten kommer i början av november.

- Siffrorna kan komma att justeras men redan nu är det klart att lodjuren är ngot färre än tidigare år, ilket innebär att stammen nu har den storleken som i har som mål för Västerbotten. Järvarna ligger idag vid länets miniminivå för sammen. Vargarna har som vanligt varit få men för ovanlighetens skull har vi nu en stationär varg i Junsele-trakten söder om Åsele, konstaterar Linda Backlund, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen.

Lämpligt många lodjur 

Vi har kunnat konstatera 28 familjegrupper, dvs. honor med ungar, av lodjur i Västerbotten. Av dessa har två familjegrupper rört sig både i Norr- och Västerbotten och fyra grupper har rört sig i både Västerbotten och Västernorrland. 

- Lofamiljer som rör sig över länsgränser räknas till hälften in i varje län. Därför har vi i år 25 familjegrupper för Västerbottens del, säger Linda Backlund.

Enligt länets nuvarande förvaltningsmodell bör det finnas mellan 18 och 28 föryngringar av lodjur i länet varje år. Stammen ligger därmed inom intervallet.

Lika många järvar

Länsstyrelsen har preliminärt konstaterat 27 föryngringar (det vill säga 27 honor har fått ungar) av järv som berör Västerbotten.  

- I den preliminära rapporten redovisades 20 järvföryngringar i länet men under försommaren har ett antal så kallade barmarkskontroller utförts. Dessa har resulterat i att vi kan konstatera ytterligare sju föryngringar, säger Linda Backlund.

Enligt länets nuvarande förvaltningsmodell bör det finnas minst 26 föryngringar av järv i Västerbotten varje år. Stammen har haft en tendens till ökning och ligger nu kring detta mål. Länsstyrelsen bedömer att stammen är ungefär lika stor som ifjol. 

Järvarna har under senare år spridit sig allt längre ner i skogslandet. Det gäller även i år, med föryngring i gränstrakterna mellan Västerbotten och Västernorrland. Ensamma järvar kan dyka upp var som helst i länet. 

En stationär varg

Länsstyrelsen bedömer att det har rört sig tre olika vargar i länet sedan i höstas. En varg uppehöll sig under cirka två veckor i månadsskiftet oktober/november i trakterna strax väster om Lycksele. Det var förmodligen en skandinavisk varg med ursprung från Gåsborn-reviret i Värmlands och Örebros län

I början av hösten 2012 bekräftades att två vargar rörde sig i området kring Junsele i Västernorrland och upp mot Åseletrakten i Västerbotten. Dessa vargar började revirmarkera senare under hösten och reviret döptes till Junsele-reviret.

Paret bestod av en finsk-rysk tik och en skandinavisk hane från Acksjön-reviret i norra Värmland. Vargarna orsakade en hel del problem för rennäringen i området och i januari fälldes hanen under en skyddsjakt. 

- Just nu känner vi inte till några fler vargar i länet än den finskryska tiken som förmodligen befinner sig i sitt revir kring Junsele. Vi får in en del vargrapporter men rätt många av dem visar sig faktiskt vara felaktiga, säger Linda Backlund.

Det är föryngringar som räknas

Det som räknas vid inventering av lo och järv är framför allt föryngringar, det vill säga honor som har fött ungar. Eftersom lodjuren inventeras i januari och februari är det i lodjurens fall ungar som har fötts sommaren innan. Järvarna däremot inventeras under den tid de föder ungar på våren.

Varför inventerar vi rovdjuren? 

Varje år genomför Länsstyrelsen i samverkan med samebyarna, ornitologer och Jägareförbundet en inventering av stora rovdjur i länet. Naturvårdsverket och Sametinget finansierar insatserna. Resultaten är mycket viktiga och ligger till grund både för Sametingets utbetalning av ersättning för rovdjursförekomst till samebyarna och för förvaltningen av rovdjuren i stort. Rovdjursinventeringar
genomförs i hela landet. Det är björn, varg, lodjur, järv och kungsörn som inventeras i Västerbotten. Ambitionsnivån är olika för de olika arterna. Mest resurser läggs på lodjur och järv, där främst antalet föryngringar räknas. Vargarna följs individ för individ. För kungsörn räknas antalet häckande par och hur många som lyckas med häckningen. Björnförekomsten följs årligen med hjälp av de björnobservationer som samlas in av jägarna under de första sju älgjaktsdagarna. Vart femte år genomförs en spillningsinventering av björn för att beräkna antalet individer i länet. Detta har hittills skett 2004 och 2009.

För mer information kontakta:

Linda Backlund, rovdjursförvaltare
linda.backlund@lansstyrelsen.se,
tel. 010-22 54 416
mobil 070-623 32 42

Michael Schneider, rovdjursansvarig
michael.schneider@lansstyrelsen.se 
tel. 010-22 54 450
mobil 070-605 29 80

Mer information om rovdjur och rovdjursinventering finns på Länsstyrelsens webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

Mer information om rennäring finns på Sametingets webbplats: www.sametinget.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.