Naturvårdsverket

Lodjursjakt på nya villkor

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 16:19 CET

Naturvårdsverket har gett tillstånd till licensjakt på 209 lodjur denna vinter och följer i tilldelningen riksdagens beslut om ny rovdjursförvaltning. Merparten, 127 djur, får fällas i de fyra nordligaste länen där lodjuren är ett problem för rennäringen. Licensjakten i övriga landet motiveras med det samlade rovdjurstrycket och vikande stammar av betesdjur.

Naturvårdsverket fattar i år beslut om lodjursjakten, men nästa år har vi delegerat besluten om licensjakt till länsstyrelserna som ett led i den nya rovdjursförvaltningen.

 

– Liksom tidigare har vi tagit stor hänsyn till länsstyrelsernas förslag i årets beslut. Tilldelningarna följer i de flesta fall förslagen. Vår bedömning är att beslutet följer riksdagens mål. Vi kommer att följa upp resultatet, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten.

 

Riksdagens beslut om nyordningen innebär också en ny syn på hur landets 1 500 – 2000 lodjuren bör förvaltas. Riksdagens miniminivå om 300 årliga kullar är kvar, men antalet kan på vissa villkor minska ner till 250 föryngringar utan att artens bevarandestatus långsiktigt äventyras, enligt riksdagens beslut.

 

Riksdagens villkor gäller renskötseln och utvecklingen i Mellansverige. Liksom tidigare är inriktningen att begränsa lodjursstammen inom renskötselområdet för att möjliggöra ordnad renskötsel. Ökningen av stammen ska ske utanför renskötselområdet, men hänsyn ska tas till det samlade rovdjurstrycket, dvs. att det finns andra rovdjur som varg, och att bytesdjur som rådjur blir färre.

 

– Det är viktigt att begränsa jakten i en del viktiga områden i Mellansverige för att inte försvåra lodjursstammens spridning söderut. Det handlar om till exempel om Västmanlands och Stockholms län, säger Michael Schneider, handläggare på Viltförvaltningsenheten.

 

Jaktvillkor

Jakttiden är 1 – 31 mars och förlängs i de fyra nordligaste länen till 15 april. Det beror bland annat på erfarenheter från fjolåret när väder- och snöförhållanden gjorde det omöjligt att fälla alla djur inom jaktperioden. Samma problem fanns inte i mellersta Sverige.

 

– Renskötseln rapporterade stora problem med lodjur i fjol och vi gav flera tillstånd till skyddsjakt under april. Det är i renskötselområdet vi ser en ökning av stammen. Det är viktigt att årets licensjakt minskar trycket från rovdjur på rennäringen, säger Susanna Löfgren.

 

Fångstredskap tillåts även i år. På grund av de frågor som kommit upp om användningen av fällor planerar Naturvårdsverket att utvärdera årets fällfångst, att intensifiera diskussionerna med lodjursforskningen vid SLU om fällfångst av lodjur samt att genomföra en studie med kameraförsedda fällor.

 

- Vi har också skärpt kraven på rapportering av fällda djur för att minska risken för överskjutning. Jaktledaren måste inom en timme rapportera om fällda och påskjutna djur. Jaktledaren måste också ha kontroll på att det finns något kvar av tilldelningen för området, säger Michael Schneider.

 

Samma regler införs för hund vid lodjursjakt som för björnjakt. Högst två hundar får användas vid jakten på ett och samma lodjur.

 

Tilldelningen

Naturvårdsverket tillåter licensjakt på 127 lodjur inom fyra de fyra nordligaste länen med renskötsel, samt 82 lodjur i Mellansverige. I flera län har tilldelningen delats upp i olika områden. Se mer i beslutet om detta.

 

Tilldelningen är för Norrbottens län 24 djur, Västerbotten 35, Jämtland 60,  Västernorrland 8, Gävleborg 8, Dalarna 18, Värmland 20, Västra Götaland 7, Örebro 7, Västmanland 6, Uppsala 15 och Stockholms län 1 djur.

 

Fakta: Licensjakt är en ny term för rovdjursförvaltningen. Den innebär att en viss jakttilldelning ges för ett område eller län. Beslut om skyddsjakt gäller jakt på enskilda djur eller familjegrupper som orsakar problem för tamdjursägare.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Schneider, handläggare Viltförvaltningsenheten, 08-698 14 87 michael.schneider@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 08-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

 

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.