Länsstyrelsen i Örebro län

Lodjursjakten börjar på måndag: Jägarna måste ringa minst en gång i timmen för att inte överstiga kvoten

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 13:19 CET

På måndag den 1 mars startar den årliga lodjursjakten i Örebro län. Nytt för jakten i år är bland annat att lodjursjägare måste ha kontakt med Länsstyrelsen minst en gång per timme för att veta att det finns lodjur kvar på jaktkvoten.
Naturvårdsverket har på Länsstyrelsens inrådan beslutat att högst fem lodjur får fällas norr om E18 ( se karta) och högst två djur får fällas söder om E18. Det är fler än förra året då fem djur fick fällas.

– Vi har gjort bedömningen att länets lodjursstam klarar en avskjutning på sju djur, säger Per Wedholm, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen.
Fördelningen av var lodjuren får skjutas följer också stammens fördelning i länet.

En nyhet för årets jakt är att lodjursjägare måste ha kontakt med Länsstyrelsen minst en gång per timme. För att underlätta kontakten finns en telefonsvarare, 019-19 30 09, där man kan få information om aktuell tilldelning.

Om en jägare fäller ett lodjur ska detta rapporteras snarast och senast inom en timme till Länsstyrelsen. Rapporterar gör man till direktnummer 070-54 74 555.

– Länsstyrelsen har besiktningsmän som kontrollerar att djuren fällts på ett korrekt sätt, säger Wedholm.

Under lodjursjakten får fällor användas och Länsstyrelsen kontrollerar dessa fällor både före och efter jakten.

De jaktlag som planerar att delta i lojakten måste ha en utsedd jaktledare som registrerat sig hos Naturvårdsverkets jaktregister. Den som ska använda lodjursfällor måste även anmäla detta till Länsstyrelsen.
-Lodjursjakten är omgärdad av många bestämmelser och som jägare är det viktigt att vara insatt i vad som gäller, säger Wedholm.
Lodjuret är en skyddad art och EU-lagstiftningen är tydlig på att jakten måste vara strängt kontrollerad.

För mer info: Per Wedholm, rovdjurshandläggare, 019-19 35 96