Länsstyrelsen Västerbotten

Lodjursungar igen i nordöstra länet

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 17:34 CET


För första gången på tre år har det konstaterats en föryngring av lodjur inom Skellefteå kommun.
- Men lodjuren är fortfarande sällsynta i Västerbottens kustland, trots att det finns relativt sett gott om lo i länet som helhet, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen.

Ett konstaterande som görs efter att Länsstyrelsen tillsammans med samebyarna inventerade lodjursstammen i länet under tiden 10 januari till 28 februari i år.

Antalet lodjur är oförändrat
- Totalt hittade vi 31 lodjurshonor med ungar från i fjol. Av dessa rör sig två även i Norrbotten, vilket gör att vi kan räkna totalt 30 föryngringar av lodjur för Västerbottens del, konstaterar Michael Schneider.
Det är samma nivå som ifjol (30,5 föryngringar). Stammen ligger alltså kvar vid övre gränsen av det intervall (20- 30 föryngringar) som föreslås i förvaltningsplanen för lodjuren i länet.

Nu finns det lo i kustlandet
- Det är mycket glädjande att lodjuren nu åter finns i kustlandet med en föryngrande stam, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen. En jämnare fördelning av lodjuren i länet är ett av målen för förvaltningen av arten.
- Det är också därför vi har en zonindelning för lojakten i år, menar Margaretha Sjögren, jakthandläggare vid Länsstyrelsen. Vi vill att lodjuren fälls där det finns flest djur och att inte de få djuren som finns i kustlandet.

Lodjuren är ojämnt fördelade
Än är fördelningen mycket ojämn i länet. Vissa kommuner och samebyar hyser många lodjur, medan andra har väldigt få, att döma utifrån antalet familjegrupper som konstaterades under inventeringarna. Enstaka ensamma djur finns sannolikt spridda i större delen av länet.
Lodjursinventeringen i dess nuvarande och strukturerade form har bedrivits sedan 1996. Inventeringsmetodiken regleras genom lagstiftning. Inventeringsresultaten är viktiga för förvaltningen av lodjuren i länet, för skyddsjaktsbesluten och för ersättningen till samebyarna för renar som dödats av rovdjur.

Mer information
www.ac.lst.se/naturochmiljo/rovdjur/lodjur/

Michael Schneider, 090 – 10 73 19, 070 – 605 29 80
Michael.Schneider@ac.lst.se

Informationschef:
Elisabeth Berglund-A:son
090-107310

Informatör:
Margareta Pihlgren
090-10 73 70