Moderaterna

Löfgren: –Regeringen skjuter ifrån sig ansvaret för översvämningarna

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 16:08 CET

Centrum för översvämningskatastrofer i Storuman debatterat i riksdagen.

Under riksdagens interpellationsdebatt, tisdagen den 14 mars, ställde Västerbottens moderata riksdagsledamot Ulla Löfgren Försvarsminister Leni Björklund mot väggen och krävde besked var statens ansvar vid en översvämningskatastrof börjar.

–Det är oansvarigt av regeringen att skjuta ifrån sig samordningsansvaret på kommunerna när det gäller kommande översvämningskatastrofer, säger Löfgren.

–Jag tycker det är en fantastisk bra idé att skapa ett nationellt resurscentrum för att förbättra landets beredskap vid översvämningskatastrofer. Storuman lämpar sig mycket bra för en sådan satsning.

Frågan gäller statens beredskap vid de allt vanligare översvämningarna. Sverige är dåligt på att hantera stora översvämningar. Kommunerna har huvudansvaret, men varje räddningschef har inte utbildning eller erfarenhet i att hantera översvämningar.
Det råder oklarhet om vem som är ansvarig att tillhandahålla översvämningsmateriel.
Svenska räddningsverket är ansvarigt för förstärkningsmateriel – Kommunerna ansvarar för förstahandsbehovet. Få eller ingen kommun har möjlighet att bygga upp en egen depå.
Kort sagt: Vi har en dålig beredskap.
En gemensam utbildningsplats och ett krav på obligatorisk utbildning och övning för räddningschefer skulle lösa kompetensfrågan hos räddningsledarna. En gemensam depå för lagring och leverans av översvämningsmateriel skulle snabba upp räddningsinsatserna.
En nationell utbildad insatsstyrka, exempelvis hemvärnet skulle lösa kompetensfrågan.

Ulla Löfgren föreslår ett snabbfotat resurscenter som har den utrustning som behövs för att öva insatspersonal och simulera översvämningar. Polisen har en idag en särskild insatsstyrka som sätts in vid extrema situationer. På samma sätt skulle en insatsstyrka med exempelvis hemvärnsmän kunna sättas in vid naturkatastrofer, som översvämningar, runt om i landet. I dag finns modern mobil skyddsutrustning som kan vara på plats i ett katastrofområde inom Sverige eller någon annan stans i världen några få timmar, om den bara förvaras strategiskt till. Gunnarns flygplats skulle kunna vara en sådan plats

–Det finns en förstudie gjord på hur en central övnings-, utbildnings- och forskningsanläggning skulle kunna se ut. Enligt förstudien är den placerad i Storuman och skulle kunna vara basen för en central insatsstyrka mot översvämningar.

Ulla Löfgren
ulla.lofgren@riksdagen.se
Riksdagen
Stockholm
070-210 06 07
090-77 23 94
08-7864473