Ingrid Eckerman

Löfven ber Försäkringskassan om moratorium - varför inte också Migrationsverket?

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2017 08:47 CET

Stefan - hur många av de här ungdomarna vill du slänga ut? Vågar du träffa dem igen? Här sitter ni på Riksdagshuset.

Regeringen har nu visat att det är fullt möjligt att begära att en myndighet fattar beslut om moratorium, ett tillfälligt stopp för någonting i väntan på en lagändring. Regeringen har också visat att ministerstyre är möjligt. 

Att regeringen använt ministerstyre för att få Migrationsverket fatta så många avslagsbeslut som möjligt är väl en underförstådd sanning. Likaså att domstolarna ska vara mycket restriktiva med att ändra besluten.

Nu gäller det omprövningarna av rätten till personlig assistens enligt LSS (lagen om stöd och service). Först gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att minska antalet timmar inom assistansersättningen (ministerstyre). Sedan fattade Högsta förvaltningsdomstolen mycket stränga beslut som Försäkringskassan måste följa. 

Protesterna har varit stora. "S kan inte gå till val som hjärtlöst" är en rubrik i DN. Nu har regeringen gått till Försäkringskassan och bett den att upphöra med omprövningarna i väntan på en lagändring och en ny utredning (moratorium).

Det är precis detta som vi under ett års tid krävt från regeringen: Tala om för Migrationsverket att de ska stoppa utvisningarna av ensamkommande i väntan på t.ex. lagändring, omprövning av beslut eller att säkerhetsläget i hemlandet förbättrats.

Låt oss inte vänta förgäves på att Socialdemokraterna åter blir ett välfärdsparti som bryr sig om den lilla människan! Låt oss kanske 100 000 som finns runt ungdomarna återfå förtroendet för partiet!

Läs också

Nytt assistansförslag presenteras  SVT 14.12.2017

Vem bestämmer i Sverige? Migrationsverket och regeringen abdikerar båda 

Vem bär ansvaret?

Migrationsverket, låt mig hjälpa er! Jag har gjort jobbet Emilie Hillert

Främlingsfientlighet kombinerat med ovilja att ta ansvar leder till strejkande ungdomar   

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med mer information
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 15 000 medlemmar varav minst en tredjedel afghaner
Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.
Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga En insamlingsförening
Flyktingarnas dag - demonstration 25 november

Kontakt Ingrid Eckerman ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193