Länsstyrelsen Västerbotten

Lögdeälven och Sävaråns avrinningsområden restaureras

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 11:16 CEST

Länsstyrelsen kommer att genomföra restaureringsåtgärder i Sävaråns och Lögdeälvens avrinningsområden. Arbetet inleds omgående och kommer att pågå under fyra år. Totalt 11,6 miljoner kronor har beviljats från Havs- och vattenmyndigheten till projektet som går under namnet Levande laxälvar.

Projektet har två tydliga syften. Dels att genomföra restaureringsåtgärder i Sävaråns och Lögdeälvens avrinningsområde. Dels att ta fram individuella förvaltningsplaner för lax och havsöring i de båda systemen.

Projektet, som startar redan i sommar och ska pågå under fyra år är av mycket stor biologisk betydelse och kommer att ge positiv effekt i vattendragen.

– Vattendragen utgjorde tidigare viktiga leder för timrets transport till sågverken vid kusten. För att underlätta timmerflottningen rensades vattendragen på sten och block vilket orsakade att livsmiljöerna för många vattenlevande arter helt försvann. Förr hade timmerflottningen stor ekonomisk betydelse, men i framtiden ser vi att lax och havsöring kan utgöra en viktig del för turistnäringen och då främst i landsbygden, säger Roger Vallin, biolog på Länsstyrelsen.

Under de senaste åren har vi sett ökad uppgång för lax och med restaureringsåtgärderna tror vi att bestånden ska öka ytterligare. Därför tar vi också fram förvaltningsplaner för bestånden så de kan skötas på ett långsiktligt hållbart sätt. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med vattenrättsägarna.

Åtgärderna är ett led i att uppnå det nationella miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”.

För mer information kontakta:

Roger Vallin
Sötvattensbiolog
Länsstyrelsen Västerbotten
090 -10 73 28
070-344 73 28
roger.vallin@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
090-10 73 10
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.