Resurs

Lögnen smittar

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2008 11:29 CEST

Lagom till att århundrats största sjukförsäkringssreform ska klubbas igenom i riksdagen tar media åter bladet från munnen. Lagförslaget har fått fruktansvärd hårt kritik från i princip alla remissinstanser samt från allmänheten. Denna kritik har DN (liksom flera andra nyliberala medier) effektivt försökt tysta ner, genom att falskeligen hävda att regeringen backat från förslaget. Det var och är en lögn. I allt väsentligt är lagförslaget oförändrat sedan remissrundan.  De inhumana, inflexibla tidsgränserna finns kvar, avskaffandet av den tidsbegränsade sjukersättningen finns kvar, beräkningen att ca 100000 långtidssjuka svenskar förlorar sin ekonomiska grundtrygghet står fast.

Lagförslaget har inte gått igenom lagrådet, eftersom det enligt propositonsförfattaren, inte innebär någon egentlig förändring av lagen "det är en enkel beskaffenhet". Detta innebär att statsmaktens jurister inte har beaktat om lagen strider mot grundlagen eller andra lagar. Enl Resurs bedömning finns det mycket som tyder på att den inte är laglig. Till exepmpel är grundkriteriet i den nya sjukförsäkringen att arbetsförmågan, senaste efter 181 dagar, ska prövas mot hela den nationella arbetsmarknaden. Problemet är att inte inte finns någon metod eller definition av hur arbetsförmåga ska bedömas mot en fiktiv nationell arbetsmarknad, speciellt inte som ingen hänsyn ska tas till individulla faktorer såsom sociala förhållanden, bostadsort, yrekeserfarenhet eller utbildning. Det finns väl alltid något teoretiskt arbete en person teoretiskt skulle kunna utföra under teoretiska förutsättningar. Verkligheten är dock en helt annan. I verkligheten är människor, människor. Låt oss vara det!

Att artikeln " Sjukfrånvaro smittar" inte är något annat än politisk propaganda råder det inga tvivel om. Att dessutom vi i prenumeranter ska betala för denna smörja från regeringskansliets korridorer är helt oacceptabelt! 


TRAMPA INTE PÅ MIN KOMPIS!

MANIFESTATION mot "UTFÖRSÄKRINGSLAGEN"

MYNTTORGET 3 JUNI, Program fr kl 15. Kom när du kan!

KOM och visa ditt stöd för de sjuka och drababde, många av dem orkar inte komma dit!