Saco

Lönebildning värd att vårda

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 12:46 CEST

- Lönebildningen har förskjutits från central till lokal nivå inom många yrkesområden. Idag finns lokala inslag i lönebildningen för de flesta arbetstagare. Och det är viktigt att parterna vårdar den lokala lönebildningen. Det framkom vid fredagens SNS-seminarium om lönebildning där SACO-ekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér presenterade sin bok "Lön".

- Den nya lönebildningen förutsätter att parterna på arbetsmarknaden tar ett aktivt ansvar, sade SACO:s ordförande Anna Ekström, som deltog i en paneldiskussion om boken. Det är viktigt att parterna tillsammans vårdar avtalen. Inte minst gäller detta arbetsgivarna, som ofta inte lever upp till sina egna avtal.

Lika viktigt som parternas aktiva engagemang är att politikerna låter bli att lägga sig i. Vi förväntar oss att politikerna avstår från inhopp i kommande avtalsrörelser och från lagstiftning som inkräktar på avtalen. Kvinnor ska ha bra lön för att de gör ett viktigt arbete, inte därför att det är politiskt taktiskt med tillfälliga utspel till någon utpekad grupps fördel. Och Lena Grankvist och Håkans Regners bok "Lön" visar att kvinnor gynnas av lokal och individuell lönebildning.

- Om parterna inte litar på att samma förutsättningar gäller för alla, riskeras allt det förtroende som byggts upp för lönebildningen under senare år att raseras. Politiska inhopp i avtalsrörelser är ett stort hot mot lönebildningen, framförde Anna Ekström i debatten.

Ytterligare kommentarer: Anna Ekström 070- 549 35 50

Mer information om lönebildning och den forskning som SACO presenterat de senaste åren finns på www.saco.se

Läs intervju med Lena Granqvist och Håkan Regnér

www.saco.se