Konjunkturinstitutet

Lönebildningen - Samhällsekonomiska förutsättningar i Sverige 2003

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 10:32 CEST

Tid: onsdag 8 oktober 2003, kl. 09.45
Plats: Konjunkturinstitutet, Kungsgatan 12-14, 6 tr, Stockholm

Klockan 09.30 samma dag publicerar KI rapporten Lönebildningen - Samhällsekonomiska förutsättningar i Sverige 2002. Rapporten skrivs på uppdrag av regeringen. Syftet är att tillhandahålla ett kvalificerat faktaunderlag som underlättar för arbetsmarknadens parter och Medlingsinstitutet att uppnå samsyn kring de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Medverkande från institutet är generaldirektör Ingemar Hansson och prognoschef Hans Lindberg m.fl.

Rapporten och pressmeddelandet finns att hämta på Konjunkturinstitutet, Kungsgatan 12-14, 6 tr. från kl. 09.30. Allt material publiceras även på vår hemsida: www.konj.se .

Välkomna!