Konjunkturinstitutet

Lönebildningsrapport 2005: Näringslivet kan bära löneökningar på ca fyra procent, men fler får jobb om de blir lägre

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 09:27 CEST

Återhämtningen av svensk ekonomi fortsätter. Genom fortsatt produktivitetstillväxt bedöms näringslivet kunna bära timlöneökningar med ca 4 procent per år i genomsnitt 2006-2015, med stor variation för individer och konjunkturlägen. Lägre löneökningar är dock samhällsekonomiskt önskvärt eftersom det ger lägre arbetslöshet och högre BNP.

Om arbetsutbudet inte ökar mer än i huvudscenariot och arbetslösheten inte blir lägre så krävs höjda skatter eller nedskärningar i välfärdssystemen med ca 8 miljarder kronor per år för att nå saldomålet om 2 procents offentligt finansiellt sparande.

Läs mer på www.konj.se