SIF

Lönegapet minskar men företagen fortsätter att bryta mot lagen

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:31 CEST

önegapet mellan kvinnor och män minskar. I dag finns en oförklarad skillnad mellan kvinnors och mäns löner på 1 898 kronor i månaden. Det innebär att lönegapet mellan kvinnor och män har minskat med drygt 280 kronor sedan den senaste avtalsrörelsen.
Det visar ny lönestatistik från Sif som presenteras i dag.

Samtidigt presenterar Sif en undersökning som visar att företagen fortsätter att bryta mot lagen. En klar majoritet - 62 procent – av företagen genomför inte de lönekartläggningar som jämställdhetslagen kräver. Det är en liten förbättring i jämförelse med den mätning som Sif gjorde för knappt två år sedan, då två av tre företag bröt mot jämställdhetslagen. Sif startade därför ett landsomfattande projekt för att få i gång lönekartläggningarna ute på arbetsplatserna.
Positivt i den senaste mätningen är att betydligt fler företag i dag diskuterar att genomföra lönekartläggning. På över hälften av de företag som ännu inte gjort lönekartläggning diskuterar man frågan, mot en tredjedel vid den föregående mätningen.

– Vi kan äntligen se ett trendbrott när det gäller de oförklarade skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner. Det visar att vårt projekt har behövts. Frågan har kommit upp på agendan, men det går alldeles för långsamt, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz.

– Från Sifs sida ska vi göra allt vad vi kan för att eliminera lönegapet. Men vi kan inte lösa detta på egen hand. Det är arbetsgivarnas skyldighet enligt lagen att genomföra lönekartläggningar, men de visar tyvärr många gånger ett stort ointresse, för att inte säga ovilja. Arbetsgivarna avsätter helt enkelt inte de resurser som krävs för att genomföra lönekartläggning enligt lagens krav. Vi kommer att fortsätta att driva på för jämställda löner och nu närmast i den kommande avtalsrörelsen, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz.

Läs mer statistik om lönekartläggning och kvinnors löner på www.sif.se