Edge HR

Lönekartläggning allt aktuellare – Fem tips för att underlätta din lönekartläggning

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 14:24 CET

Lönekartläggning blir en allt mer aktuell fråga för företag och organisationer. JämO har fått extra resurser för att granska näringslivet. Regeringskansliet bereder en nationell handlingsplan mot könsdiskriminerande löneskillnader. Kommuner, landsting och myndigheter har länge arbetat med frågan och nu börjar även det privata näringslivet bli mer angelägna att arbeta med jämställdhetsfrågorna.

En undersökning genomförd av informationsföretaget Thomson Fakta bland HR-specialister visar att 78% av företag och organisationer har en jämställdhetsplan jämfört med 67 % 2004. Samtidigt vet 96 % av företagen att lönekartläggning är en del i jämställdhetsarbetet. Thomson Fakta har märkt av en ökad efterfrågan från det privata näringslivet sedan JämO fått extra resurser för att granska företagens jämställdhetsarbete.

Under 2005 ökade efterfrågan på lönekartläggningsverktyget LöneVågen och konsulthjälp med 10 % för Thomson Fakta. Under 2006 förväntas en ökning med 60 %. Många har upptäckt att de behöver ett praktiskt verktyg som stöd.

En som arbetat aktivt med lönekartläggning under en längre tid är Torbjörn Eriksson på Landstinget i Östergötland:

– Detta är en viktig arbetsgivarfråga, se till att ta kommandot och gör detta till en viktig del i er lönepolitik. Det går bra – det är inte farligt. Man behöver inte lägga upp en massa nya pengar – gör det till en del i den årliga löneöversynen säger Torbjörn Eriksson, Landstinget i Östergötland som har använt LöneVågen under flera år.

Fem tips för att underlätta din löneklartläggning
Torbjörn Eriksson ger följande fem tips för att underlätta lönekartläggningen:
1. Ta kommandot, vänta inte till i sista stunden.
2. Gör lönekartläggning till en viktig del i er lönepolitik.
3. Se till att ha en korrekt lönefil.
4. Förankra internt inom organisationen i god tid så att inblandade personer hinner förbereda sig.
5. Låt en liten grupp löneförhandlare och chefer leda det praktiska arbetet – stäm sedan av de olika delmomenten med en facklig samverkansgrupp.

De tio vanligaste frågorna vid lönekartläggning
Tillsammans med en konsult behöver en lönekartläggning inte behöva ta mer än 3-5 dagar. Då görs en arbetsvärdering, viktning och analys och kunden får ett färdigt analysunderlag som ligger till grund för den åtgärdsplan som de sedan ska upprätta.

Enligt Fredrik Mellqvist jurist och utbildare på LöneVågen är de tio vanligaste frågorna vid lönekartläggning:
1. Vilka ska delta i samverkansgruppen?
2. Måste man göra lönekartläggning varje år?
3. Vilka företag/organisationer är skyldiga att upprätta en kartläggning?
4. Vad innebär en arbetsvärdering?
5. Vilka grupper är det som ska jämföras?
6. Hur lång tid tar det och hur mycket resurser krävs?
7. Vad vill JämO se vid en granskning?
8. Vad ska ingå i en åtgärdsplan?
9. Är det slut med individuell lönesättning nu?
10. Hur påverkas kollektivavtalen av detta?


För mer information
Henrik Johansson, redaktör 08-587 670 42, 0708-587 683, henrik.johansson@thomson.com

Om Thomson Fakta
Thomson Fakta (www.thomsonfakta.se) är ett informationsföretag inom den internationella informationskoncernen The Thomson Corporation. Thomson Fakta har funnits sedan 1979 och omsätter idag ca 160 miljoner kronor. Thomson Fakta är en ledande leverantör av integrerade informationslösningar och tillhandahåller information, verktyg till programvara och applikationer inom områdena juridik, skatt/ekonomi samt HR. The Thomson Corporation är noterat på börserna i New York och Toronto (NYSE, TSX:TOC).


Bakgrund
Vad säger lagen
Jämställdhetslagen har tillförts nya och väsentligt skärpta regler vad gäller arbetsgivarens aktiva åtgärder för jämställda löner. Dessa krav och detta arbete har en direkt koppling till lagens övriga krav på insatser för ett väl fungerande jämställdhetsarbete.

Syftet med lagens krav på lönekartläggning och löneanalys är att förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

JämO satsar stort
I höstas gick JämO ut med ett brev till 35000 organisationer där de skriver att de under 2006 kommer att intensifiera sitt arbete med att granska arbetsgivarnas jämställdhetsarbete. JämO har även fått extra resurser för att granska framförallt större företags lönekartläggningar och har anställt fem nya handläggare för detta arbete.

Vad är LöneVågen?
LöneVågen - arbetsvärdering för jämställda löner är ett verktyg som följer jämställdhetslagens regler och därmed de krav som ställs på arbetsgivaren i syfte att kartlägga, analysera och åtgärda osakliga löneskillnader.

LöneVågen har utarbetats i samarbete med arbetsrättsexperten Tommy Iseskog.

Resultat från kundenkät genomförd av Thomson Fakta våren 2006
Enkäten skickades till 1793 HR-specialister varav 701 svarade.

Har ni en aktuell jämställdhetsplan?
2006 Antal svar: 684
Ja 533
Nej 131
Vet ej 20

2005 Antal svar:177
Ja 123
Nej 47
Vet ej 7

2004 Antal svar: 874
Ja 588
Nej 252
Vet ej 34

Känner du till att lönekartläggning är en del av Jämställdhetsplanen?
2006 Antal svar: 683
Ja 639
Nej 37
Vet ej 7